Frösunda kyrkas historia

Det har sannolikt funnits en kyrka i Frösunda redan på 1100-talet. Det äldsta kända dokumentet där Frösunda kyrka nämns,
är från 1291. Vid okänd tid byggdes ett litet kapell söder om den nuvarande kyrkan. Dess nordmur ingår numera i långhusets syd mur.

Under första delen av 1400-talet byggdes en rektangulär gråstenskyrka som försågs med tre stjärnvalv och ett fyrdelat ribbvalv. Sakristian i norr och vapenhuset i söder uppfördes något senare.

I samband med att vapenhuset byggdes, revs kapellet. Det rund-
bågiga tegelpartiet på långhusets sydmur, visar var kapellet låg.

Samtliga fyra gavelrösten pryds av en cirkelrund, putsad blindering. 
I enlighet med medeltida tradition, hade kyrkan inga fönster på nordsidan. De tillkom först 1851 och 1810 då de båda västligaste fönstren på sydsidan också fick sin nuvarande form. Det sydöstligaste fönstret är möjligen ursprungligt.

Kyrkans äldsta inventarium är dopfunten, huggen i uppsvensk sandsten under 1100-talets senare hälft. Cuppan är indelad i arkader och har olika figurer i relief - man kan bland annat skymta Marie Bebådelse. På foten finns tre huvuden och en grodliknande varelse.

Det medeltida altarskåpet är från 1400-talets första hälft.

I corpus finns en skulpterad och målad framställning av korsfästelsen. Flygeldörrarna är målade såväl invändigt som utvändigt. Då skåpet är öppet syns åtta kvinnliga helgon, däribland S:ta Maria och S:ta Birgitta. Utsidorna har målningar av S:t Mikael och S:t Olof. Framför altarskåpet hänger en sen-gotisk ljuskrona av mässing med tidstypiskt bladverk. Staven kröns av madonnan med barnet, omgivna av en stålgloria.

Den skulpterade träpredikstolen i rokokostil, utfördes 1759 av Magnus Granlund.

Mera information:
Vallentuna församling 
Tfn vx: 08-511 862 00
vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se

Altarskåpet i Frösunda (PDF-fil)