En röd liten stuga, med vita fönsterkarmar och hörn med ett tegeltak och en skorsten, samt träd och andra byggnader

Själastugan

Gamla Brygghuset har blivit Själastuga - välkommen in!

Själastugan är öppen och bemannad alla måndagar kl 11.00-13.00.
vårstart 18/1.

Själastugan hittar du nedanför Vallentuna prästgård och öster om Vallentuna kyrka, vid gångvägen ner till Vallentunasjön.

Adress: Kyrkvägen 3, 186 30 Vallentuna.

Den har stått där länge, ingen verkar veta hur länge, men den känns väl förankrad på sin plats, den lilla röda stugan vid promenadstråket nedanför prästgården. Vad vi förstår har ingen någonsin bott där, det har varit en tvättstuga när vattennivån i Vallentunasjön var mycket högre. Det kanske har varit ett ställe för hårt arbete, men kanske också ett ställe där man samtalade med varandra, så som man kan göra medan man arbetar sida vid sida. 

Det är det samtalet som vi nu bl a vill knyta an till när Brygghuset blivit Själastuga. Längs pilgrimslederna fanns förr i tiden rast-stugor, som man kallade för själastugor. Platser där man möttes på sin vandring, i olika konstellationer, där folk kom och gick. Vi vet inte om dessa raststugor var bemannade, men när vår själastuga är öppen då finns alltid någon där. Någon som kanske handarbetar eller läser eller bara någon att samtala med över en kopp kaffe eller the.