Vallentuna kyrkoråd

Vid det kyrkliga val som sker vart fjärde år, nu senast den 19 september 2021, väljer kyrkotillhöriga ledamöter till kyrkofullmäktige.

Kyrkofullmäktige i Vallentuna församling utser inom sig 9 ordinarie ledamöter med ersättare till församlingens styrelse: Kyrkorådet.

Kyrkorådets uppgift är att ha omsorg om församlingslivet samt ansvarar för att församlingens grundläggande uppgift blir uppfylld. Riktlinjerna för detta finns beskrivna i av kyrkomötet godkänd kyrkoordning. Det övergripande ledningsansvaret ligger enligt kyrkoordningen hos kyrkoherden.

Kyrkoråd i Vallentuna församling 2022 - 2025

ORDFÖRANDE 
Margaretha Svensson Paras (hk)
margareta.paras@svenskakyrkan.se

ORDINARIE LEDAMÖTER
Karl-Erik Forsgren (hk)
Arne Karlsson (hk) 
Carl-Axel Olsson (hk) 
Helena Klange (hk)
Lena Lantz (s)
Ulrika Larsson (c)
Lars Carlsson (c)

samt kyrkoherden

ERSÄTTARE
AnnCharlotte Krafft (c). Lars Edgardh (hk).
Christian Grässer (hk). Birgitta Karlsson (hk). Jimmy Ullgren (hk).
Anette Karlsson (s). Marita Ljungberg (s). Marie Dycefield-Scott (sd)

Hk: Hembygdens kyrka
S: Socialdemokraterna
C: Centerpartiet
SD: Sverigedemokraterna

Sammanträdesdagar – KF - KR - Utskotten 2024 (PDF-fil)