Vallentuna kyrkoråd

Vid det kyrkliga val som sker vart fjärde år, nu senast den 19 september 2021, väljer kyrkotillhöriga ledamöter till kyrkofullmäktige.

Kyrkofullmäktige i Vallentuna församling utser inom sig 9 ordinarie ledamöter med ersättare till församlingens styrelse: Kyrkorådet.

Kyrkorådets uppgift är att ha omsorg om församlingslivet samt ansvarar för att församlingens grundläggande uppgift blir uppfylld. Riktlinjerna för detta finns beskrivna i av kyrkomötet godkänd kyrkoordning. Det övergripande ledningsansvaret ligger enligt kyrkoordningen hos kyrkoherden.

Kyrkoråd i Vallentuna församling 2022 - 2025

ORDFÖRANDE 
Margaretha Svensson Paras (hk)
margareta.paras@svenskakyrkan.se

ORDINARIE LEDAMÖTER
Karl-Erik Forsgren (hk)
Arne Karlsson (hk) 
Carl-Axel Olsson (hk) 
Helena Klange (hk)
Lena Lantz (s)
Ulrika Larsson (c)
Lars Carlsson (c)

Lasse Svensson, vik. kyrkoherde
lasse.svensson@svenskakyrkan.se

ERSÄTTARE
AnnCharlotte Krafft (c). Lars Edgardh (hk).
Christian Grässer (hk). Birgitta Karlsson (hk). Jimmy Ullgren (hk).
Anette Karlsson (s). Marita Ljungberg (s). Marie Dycefield-Scott (sd)

Hk: Hembygdens kyrka
S: Socialdemokraterna
C: Centerpartiet
SD: Sverigedemokraterna

Sammanträdesdagar – KF - KR - Utskotten 2023 (PDF-fil)