Vallentuna församling

Prata med oss

Kontakt

Vallentuna församling Besöksadress: Mathiasgården, Kyrkvägen 4, 18630 Vallentuna Postadress: Kyrkvägen 4, 18630 Vallentuna Telefon: +46(8)51186200 E-post till Vallentuna församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Vallentuna kyrkoråd

Vid det kyrkliga val som sker vart fjärde år, nu senast den 17 september 2017, väljer kyrkotillhöriga ledamöter till kyrkofullmäktige.

Kyrkofullmäktige i Vallentuna församling utser inom sig 9 ordinarie ledamöter med ersättare till församlingens styrelse: Kyrkorådet.

Kyrkorådets uppgift är att ha omsorg om församlingslivet samt ansvarar för att församlingens grundläggande uppgift blir uppfylld. Riktlinjerna för detta finns beskrivna i av kyrkomötet godkänd kyrkoordning. Det övergripande ledningsansvaret ligger enligt kyrkoordningen hos kyrkoherden.

Nytt för denna mandatperiod är att Kyrkogårds- och fastighetsnämnden inte längre är en nämnd under Kyrkofullmäktige, utan ett Kyrkogårds- och fastighetsutskott under Kyrkorådet.

Kyrkorådet i Vallentuna församling 2018 - 2021

Ordförande: Karl-Erik Forsgren (hk)

Vice ordförande: Lena Lantz (s)

Ordinarie ledamöter
Karl-Erik Forsgren (hk)
Arne Karlsson (hk)
Carl-Axel Olsson (hk)
Birgitta Karlsson (hk) 

Lena Lantz (s)
Ove Larsson (s)

Elisabeth Rydström (c)
Märta Rönnås (c)

Marie Garner (sd)

Åsa Enerbäck Barklund, kyrkoherde  

Ersättare: Maj Birgersson, Lage Jansson, Charlotte Jigin, Ulla Johansson, Eva Eriksson, Birgitta Hansson, Erika Nordell, Ann-Charlotte Höglund, Karin Nyblom. 

Hk: Hembygdens kyrka
S: Socialdemokraterna
C: Centerpartiet
SD: Sverigedemokraterna

Karl-Erik Forsgren, ordförande.Tfn: 08-511 862 50.

Sammanträdesdagar KgF - KR - KF 2018