Vallentuna församling

Prata med oss

Kontakt

Vallentuna församling Besöksadress: Mathiasgården, Kyrkvägen 4, 18630 Vallentuna Postadress: Kyrkvägen 4, 18630 Vallentuna Telefon: +46(8)51186200 E-post till Vallentuna församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Vallentuna kyrkoråd

Vid det kyrkliga val som sker vart fjärde år, nu senast den 17 september 2017, väljer kyrkotillhöriga ledamöter till kyrkofullmäktige.


Kyrkofullmäktige i Vallentuna församling utser inom sig 9 ordinarie ledamöter med ersättare till församlingens styrelse: Kyrkorådet.

Kyrkorådets uppgift är att ha omsorg om församlingslivet samt ansvarar för att församlingens grundläggande uppgift blir uppfylld. Riktlinjerna för detta finns beskrivna i av kyrkomötet godkänd kyrkoordning. Det övergripande ledningsansvaret ligger enligt kyrkoordningen hos kyrkoherden.

Nytt för denna mandatperiod är att Kyrkogårds- och fastighetsnämnden inte längre är en nämnd under Kyrkofullmäktige, utan ett Kyrkogårds- och fastighetsutskott under Kyrkorådet.

Kyrkorådet i Vallentuna församling 2014 - 2017

Ordförande: Karl-Erik Forsgren (hk)

Vice ordförande:  Maj Birgersson (hk)

Ordinarie ledamöter
Karl-Erik Forsgren (hk)
Maj Birgersson (hk)
Arne Karlsson (hk)
Marie-Louise Jansson (hk)
Carl-Axel Olsson (hk)

Mauritz Lindroth (s)
Sven Ljungberg (s)

Elisabeth Rydström (c)

Åke T Carlestam (kliv)

Åsa Enerbäck Barklund, kyrkoherde  

Ersättare: Eleanor Rydén, Lage Jansson, Birgitta Karlsson, Clas Johansson, Ove Larsson, Eva Eriksson, Anne-Mare Karlsson, Kersti Palmgren Ineta Zigure Jansson-Ekrot 

S: Socialdemokraterna
C: Centerpartiet
Hk: Hembygdens kyrka
Kliv: Kyrkans liv i Vallentuna

Karl-Erik Forsgren, ordförande.Tfn: 08-511 862 50.

Sammanträdesdagar KF - KgF - KR 2016

Sammanträdesdagar 2017 KgF - KR - KF

Sammanträdesdagar KgF - KR - KF 2018