Young Voices

Young Voices är en kör som vänder sig till ungdomar mellan ca 15-25 år.

Kören sjunger mest gospel, pop och visor, men även en mer traditionell repertoar kan förekomma. Vid något/några tillfälle per termin medverkar kören på någon konsert och eller gudstjänster.

Körens planering är nära knuten till SKU’s (Svenska kyrkans unga) verksamhet.

Vill du vara med – kontakta körledaren Anders Henriksson.

Anders Henriksson, körledare och musiker. Tfn: 08-511 862 61.

Intresseanmälan.