Young Voices

Young Voices är en kör som vänder sig till ungdomar mellan ca 15-25 år.

Kören sjunger mest gospel, pop och visor, men även en mer traditionell repertoar kan förekomma. Vid något/några tillfälle per termin medverkar kören på någon konsert och eller gudstjänster.

Körens planering är nära knuten till SKU’s (Svenska kyrkans unga) verksamhet.

Vill du vara med?
Kontakta Anders Henriksson, körledare och musiker.
Tfn: 08-511 862 61
anders.henriksson@svenskakyrkan.se

Gör en intresseanmälan