Begravning

När en familjemedlem, släkting eller vän dör är det viktigt att få ta ett sista farväl. I kyrkan gör vi det i en begravningsgudstjänst då vi överlämnar den som dött till Gud.

Via denna länk finns info om begravningar, bårhus och etik.

Begravningsgudstjänsten
I begravningsgudstjänsten får familj, släkt och vänner möjlighet att ta ett sista farväl och den avlidne överlämnas i Guds barmhärtiga händer. Inför begravningen träffas präst och anhöriga för att planera gudstjänsten tillsammans. På så sätt får gudstjänsten en personlig prägel inför sin fasta ram. 

Borgerlig begravning
Det finns inga regler eller ordningar för hur en borgerlig begravning ska gå till. Anhöriga kan utforma begravningsakten som de själva önskar.
Kapellet mitt emot Vallentuna kyrka är den lokal som används vid borgerlig begravning. De kyrkliga symbolerna tas bort vid ett sådant tillfälle.

Leva vidare - Samtal om sorg
Svenska kyrkan i Vallentuna församling anordnar samtalsgrupper för sörjande. Någon gång i livet drabbas de flesta av oss av sorg eller saknad. Det är svårt att mista någon som stått en nära och ofta kan saknaden fördunkla tillvaron och gör det svårt att bearbeta sorgen. Det kan kännas lättare om man kan dela sin sorg med någon annan som kanske upplever en liknande saknad, Därför erbjuder vi en möjlighet att mötas i en samtalsgrupp om sorg, där vi tillsammans kan tala om hur det känns och kan stödja varandra.

Stöd för barn och unga i sorg. 

”Leva vidare - Samtal om sorg” 

Kontakt

Välkommen att kontakta församlingsexpeditionen med frågor gällande begravning och även vid bokning av lokaler för minnesstund. 

Församlingsexpeditionen. Tfn: 08-511 862 40.

Kyrkogårdsförvaltningen. Tfn: 08-511 862 31/ 08-511 862 32.

Begravningsombud för borgerlig begravning, Vallentuna:
Barkat Hussein, tfn: 070-498 29 83.

Läs vad Svenska kyrkan skriver om begravning.

Lokaler att hyra till begravningskaffe:
Mathiasgården
Klockargården
Frösundagården
Markims församlingshus

Vallentuna församling har ett vackert bårtäcke, som du som medlem i Svenska kyrkan kan låna kostnadsfritt.

Bårtäcke i Vallentuna församling.

Låneurna i församlingen.

Begravning för den som inte tillhör Svenska kyrkan.