En begravningsbukett rosor ligger på ett kyrkgolv.

Begravning

När en familjemedlem, släkting eller vän dör är det viktigt att få ta ett sista farväl. I kyrkan gör vi det i en begravningsgudstjänst då vi överlämnar den som dött till Gud.

Begravningsgudstjänsten

I begravningsgudstjänsten får familj, släkt och vänner möjlighet att ta ett sista farväl och den avlidne överlämnas i Guds barmhärtiga händer. Inför begravningen träffas präst och anhöriga för att planera gudstjänsten tillsammans. På så sätt får gudstjänsten en personlig prägel inför sin fasta ram

Borgerlig begravning

Det finns inga regler eller ordningar för hur en borgerlig begravning ska gå till. Anhöriga kan utforma begravningsakten som de själva önskar.
Kapellet mitt emot Vallentuna kyrka är den lokal som används vid borgerlig begravning. De kyrkliga symbolerna tas bort vid ett sådant tillfälle.

Leva vidare - Samtal om sorg

Svenska kyrkan i Vallentuna församling anordnar samtalsgrupper för sörjande. Någon gång i livet drabbas de flesta av oss av sorg eller saknad. Det är svårt att mista någon som stått en nära och ofta kan saknaden fördunkla tillvaron och gör det svårt att bearbeta sorgen. Det kan kännas lättare om man kan dela sin sorg med någon annan som kanske upplever en liknande saknad. Därför erbjuder vi en möjlighet att mötas i en samtalsgrupp om sorg, där vi tillsammans kan tala om hur det känns och kan stödja varandra.

Stöd för ungdomar i sorg (PDF-fil)

Stöd för barn och ungdomar i sorg - vuxna (PDF-fil)

Leva vidare - samtal om sorg

Kontakt
Välkommen att kontakta församlingsexpeditionen med frågor gällande begravning och även vid bokning av lokaler för minnesstund. 
Tfn: 08-511 862 40
vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se

Begravningsombud för borgerlig begravning, Vallentuna:
Åke Ekermo
Tfn: 076-867 01 00

Läs vad Svenska kyrkan skriver om begravning.

Lokaler att hyra till begravningskaffe:
Mathiasgården
Klockargården
Frösundagården
Markims församlingshus

Vallentuna församling har två bårtäcken som kan användas utan kostnad vid begravning i någon av församlingens kyrkor och kapell.

Låneurnor och linnepåse

Information om begravning för den som inte tillhör Svenska kyrkan

Det du behöver veta inför en begravning

Vid vissa tillfällen i livet känns det som om tiden stannar.Två av dessa tillfällen är när barn föds och när människor dör.

Vackert planterade blommor utomhus, gräs och träd.

Kyrkogårdar i Vallentuna församling

I Vallentuna församling finns fyra kyrkor med tillhörande kyrkogårdar – Vallentuna, Markim, Orkesta och Frösunda.

Gravskötsel

Gravrättsinnehavaren är enligt lag skyldig att sköta och underhålla gravplatsen. Om du inte själv vill eller kan sköta graven så kan du mot avgift låta kyrkogårdsförvaltningen sköta graven.