Meny

Begravning

När en familjemedlem, släkting eller vän dör är det viktigt att få ta ett sista farväl. I kyrkan gör vi det i en begravningsgudstjänst då vi överlämnar den som dött till Gud.

Via denna länk finns info om begravningar, bårhus och etik.

Begravningsgudstjänsten
I begravningsgudstjänsten får familj, släkt och vänner möjlighet att ta ett sista farväl och den avlidne överlämnas i Guds barmhärtiga händer. Inför begravningen träffas präst och anhöriga för att planera gudstjänsten tillsammans. På så sätt får gudstjänsten en personlig prägel inför sin fasta ram. 

Borgerlig begravning
Det finns inga regler eller ordningar för hur en borgerlig begravning ska gå till. Anhöriga kan utforma begravningsakten som de själva önskar.
Kapellet mitt emot Vallentuna kyrka är den lokal som används vid borgerlig begravning. De kyrkliga symbolerna tas bort vid ett sådant tillfälle.

Leva vidare grupp
Två gånger per år bjuder församlingen in till Leva vidare grupp. Här ges möjlighet att i en trygg miljö dela erfarenheter med andra som har liknande erfarenheter av att ha mist en närstående.

Stöd för barn och unga i sorg. 

Kontakt
Välkommen att kontakta församlingsexpeditionen med frågor gällande begravning och även vid bokning av lokaler för minnesstund. 

Församlingsexpeditionen. Tfn: 08-511 862 40.

Kyrkogårdsförvaltningen. Tfn: 08-511 862 31/ 08-511 862 32.

Begravningsombud för borgerlig begravning, Vallentuna:
Barkat Hussein, tfn: 070-498 29 83.

Läs vad Svenska kyrkan skriver om begravning.

Lokaler att hyra till begravningskaffe:
Mathiasgården
Klockargården
Frösundagården
Markims församlingshus

Vallentuna församling har ett vackert bårtäcke, som du som medlem i Svenska kyrkan kan låna kostnadsfritt.

Bårtäcke i Vallentuna församling.

Låneurna i församlingen.

Begravning för den som inte tillhör Svenska kyrkan.