Meny

Internationellt arbete ACT Svenska kyrkan

Vårt uppdrag som kyrka är att förkunna evangelium om Jesus Kristus i ord och handling.

Det gör vi bland annat genom att vara en del av den världsvida kyrkan och arbeta med internationella frågor. Det är ett arbete som handlar om att resursmässigt stödja landsbygdsutveckling, att arbeta för fred, demokrati  och mänskliga rättigheter och att hjälpa till vid katastrofinsatser.

Det som är särskiljande för kyrkans humanitära arbeta är att vi ser hoppet och nåden som en självklar del av vårt arbete. Vi tror att förlåtelse och försoning är viktiga delar när det till exempel gäller återuppbyggnadsarbete.

Sedan 2010 är Svenska kyrkans internationella arbete knutet till
ACT-alliance, vilket är den lutherska och ortodoxa kyrkornas världsomfattande allians för katastrofarbete, utvecklingsarbete och påverkansarbete. Härigenom har vi fått större möjligheter att stödja utsatta människor och att också finnas till både före och efter de akuta katastroferna.

Söndag 5 maj 2019 ändrade internationella arbetet namn och logo till ACT Svenska kyrkan. Mer om detta kan du läsa på länken här nedan.

För mer information kontakta församlingens samordnare för internationellt arbete:
Lisa Berglund, präst. Tfn: 08-511 862 23

Ge en gåva direkt:
Swish: 9001223
Pg: 90 01 22-3
Bg: 900-1223

Läs mer om Svenska kyrkans internationella arbete.

Gåvor som kan förändra världen handlar du i Svenska kyrkans webb-shop.