En jordglob och små figurer nedanför som exemplifierar olika nationaliteter.

Internationellt arbete ACT Svenska kyrkan

Vi har ett uppdrag som kyrka att förkunna evangelium om Jesus Kristus i ord och handling. Vi verkar lokalt i Vallentuna och är samtidigt del av den världsvida kyrkan.

Vi människor lever i samma värld och har i grunden samma värde, rättigheter och ansvar. Den värld och tid vi lever i ger oss många utmaningar, inte minst med tanke på att våra förutsättningar kan se så olika ut, men vi har också möjligheter att trots stora avstånd mötas och dela liv med varandra. Genom vår kristna tro har vi en naturlig gemenskap med människor över hela världen, och kan lära oss av och stötta varandra genom internationella utbyten, mötesplatser och upparbetade kontakter. Det finns ett stort engagemang och arbete för vår skapelse och medmänniskor oavsett medborgarskap eller religionstillhörighet.

Svenska kyrkans internationella arbete heter ACT Svenska kyrkan, och vi är en del av det världsomspännande nätverket ACT Alliance, som i Kristi efterföljd arbetar långsiktigt mot fattigdom, förtryck, negativ klimatpåverkan och orättvisor. Vi har också ovanligt bra förutsättningar att agera snabbt när en katastrof händer, eftersom vi genom vårt nätverk ofta redan har lokal representation och lokalkännedom på plats. ACT Alliance dimper inte bara ner i en katastrofsituation utan finns där både innan och efter.

Vallentuna församling är en del av de kampanjer och insamlingar som vi gör gemensamt med hela Svenska kyrkan kring advent/jul och fastetid, för att stödja medmänniskor i behov av extra resurser. Vi aktualiserar och lär oss mer om olika utmaningar vi gemensamt står i för jordens och mänsklighetens välmående. 

Svenska kyrkan har också egna församlingar på många platser i världen. Dessa församlingar har blivit viktiga både för utvandrade och turistande svenskar. Här erbjuds gemenskap och stöd i både glädje och sorg

Svenska kyrkan i utlandet.

Kontakt
Vill du engagera dig ideellt i det internationella arbetet eller ha mer information? Välkommen att kontakta församlingens samordnare för internationellt arbete:
Jonas Bodin, diakon
Tfn: 08-511 862 24
jonas.bodin@svenskakyrkan.se

Vill du veta mer om Svenska kyrkan i utlandet?
Kontakta Brita Fromm
Tfn: 08-511 862 13
brita.fromm@svenskakyrkan.se

Ge en gåva direkt:
Swish: 9001223
Pg: 90 01 22-3
Bg: 900-1223

Svenska kyrkans internationella arbete.

Gåvor som kan förändra världen handlar du i Svenska kyrkans webb-shop.