Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Vallentuna församling Besöksadress: Mathiasgården, Kyrkvägen 4, 18630 Vallentuna Postadress: Kyrkvägen 4, 18630 Vallentuna Telefon: +46(8)51186200 E-post till Vallentuna församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Internationellt arbete

Vårt uppdrag som kyrka är att förkunna evangelium om Jesus Kristus i ord och handling.

Det gör vi bland annat genom att vara en del av den världsvida kyrkan och arbeta med internationella frågor. Det är ett arbete som handlar om att resursmässigt stödja landsbygdsutveckling, att arbeta för fred, demokrati  och mänskliga rättigheter och att hjälpa till vid katastrofinsatser.

Det som är särskiljande för kyrkans humanitära arbeta är att vi ser hoppet och nåden som en självklar del av vårt arbete. Vi tror att förlåtelse och försoning är viktiga delar när det till exempel gäller återuppbyggnadsarbete.

Sedan 2010 är Svenska kyrkans internationella arbete knutet till
ACT-alliance, vilket är den lutherska och ortodoxa kyrkornas världsomfattande allians för katastrofarbete, utvecklingsarbete och påverkansarbete. Härigenom har vi fått större möjligheter att stödja utsatta människor och att också finnas till både före och efter de akuta katastroferna.

För mer information kontakta församlningens samordnare för internationellt arbete:
Eva.Cronsioe@svenskakyrkan.se, präst, Tfn: 08-511 862 38.

Ge en gåva direkt via SMS eller swish
SMS:a AKUT till 72905 så ger du 100 kronor.
Du kan även Swisha pengar till 9001223.

Pg: 90 01 22-3
Bg: 900-1223

Läs mer om Svenska kyrkans internationella arbete.

Gåvor som kan förändra världen handlar du i Svenska kyrkans webb-shop.