Diakoni - vi bryr oss om dig

Genom diakonin finns vi till för dig som enskild person och/eller för par och familjer.

Diakoni är att möta medmänniskan och hennes utsatthet på den plats och i den situation där hon just nu befinner sig – utan krav eller tanke på motprestation. Diakoni är att som Jesus fråga: vad kan jag göra för dig?

Vi vill förmedla något av Guds omsorg och kärlek till varje människa vi möter i konkreta handlingar. På det sättet blir diakonin kyrkans livspuls.

Behoven och orsakerna för att uppsöka diakonin, kan se olika ut beroende på var i livet vi befinner oss och vad vi utsätts för. Det kan handla om ensamhet, skilsmässa, förlust av någon i familjen eller en vän, sjukdom, oro, nedstämdhet, behov av att sortera tankar och känslor, problem i skolan eller på arbetet m m.

Vi erbjuder dig samtal under tystnadsplikt.

Välkommen att kontakta någon av oss:

Samordnare för diakonin är: Mayvor Åkerman, diakonikonsulent barn & familj, Tfn: 08-511 862 03.

Jonas Bodin, diakon
Tfn: 08-511 862 24.

Maria Hermansson, socionom ungdsomsdiakonin. Tfn: 08-511 862 05.

Mars Enelius, familjerådgivare, Tfn: 08-511 862 36

Majken Öst-Söderlund, volontärsamordnare, Tfn: 08-511 862 65

Söker du gemenskap och samtidigt en betydelsefull uppgift? Välkommen till oss som kyrkkaffe-värd!

Är du i akut behov av samtalshjälp och inte når någon av oss, kan du också ringa till:

Jourhavande präst.Tfn: 112.

Jourhavande medmänniska. Tfn: 08-702 16 80.

Föräldratelefonen.Tfn: 020-85 20 00.

Barnens hjälptelefon/BRIS.Tfn: 116 100.