Församlingstidningen

Vår församlingstidning heter Kyrknyckeln.

Den delas ut till alla hushåll fyra gånger per år: inför 1:a advent, i mitten av februari, i början av juni samt i september.

Här kan du läsa Kyrknyckeln på nätet, men du kan även höra av dig till församlingsexpeditionen så får du den hemskickad per brev.

De senaste numren av Kyrknyckeln

Nr 2 2024 

Nr 1 2024

Nr 4 2023

Nr 3 2023 

Nr 2 2023 

Nr 1 2023 

Nr 4 2022

Nr 3 2022

Nr 2 2022 

Nr 1 2022

N 4 2021 

Nr 3 2021

Nr 2 2021

Nr 1 2021

Nr 4 2020

Nr 3 2020

Nr 2 2020

Nr 1 2020

Nr 4 2019

Nr 3 2019

Nr 2 2019 


Kontakt: 
Valletuna församling
Tfn vx: 08-511 862 00 
Skicka e-post till vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se

Brita Fromm, redaktörbrita.fromm@svenskakyrkan.sebrita.fromm@svenskakyrkan.se

Åsa Enerbäck Barklund, ansvarig utgivare
asa.enerback-barklund@svenskakyrkan.se