Transport av kista och urna

Hur ska en kista eller aska transporteras på ett värdigt sätt?

Ansvaret för kista eller aska är församlingens från det att vi tagit emot transporten.

Kistor transporteras av begravningsbyråns personal då de ska till eller ifrån kyrkogården eller  till en av våra andra kyrkogårdar.

Vid transport inom kyrkogården används en katafalkvagn. Det är bärarlaget som ser  till att kistan kommer från bisättningsrummet till kyrkan och tillbaka till bisättningsrummet eller till gravplatsen. Kistan sänks ner i graven av bärarlaget.

Bärarlaget bokas av begravningsbyrån. Vallentuna församling har inget eget bärarlag. Vid transport av kista till annan ort körs den med begravningsbil.

Urnor/ askor hämtas av församlingens personal hos krematoriet.

Vid transport av urna till annan ort kör antingen personal från begravningsbyrån eller anhöriga urnan.

Hur många kistor kan man transportera samtidigt?

Beroende på begravningsbil kan en eller två kistor samtidigt transporteras.

Hur visar man respekt och vördnad för ett passerande begravningsfölje/kista/urna?

Genom att uppträda värdigt. Vid pågående begravning används ej maskiner inom hörhåll inifrån kyrkan. Det gäller en halvtimme innan förrättning och till det att förrättningen är avslutad och kyrkan är tom.

Kontakt:
Anders Vestberg, kyrkogårdsföreståndare 
Tfn: 08-511 862 32
anders.vestberg@svenskakyrkan.se

Anita Ölund, kyrkoherde
Tfn: 08-511 862 22
anita.olund@svenskakyrkan.se