Några människor vandrar på ett led i ett område av högt gräs en varm och vacker sommardag.
Foto: Christian Grässer

Vandringskalendarium

För alla vandringar gäller matsäck, vatten för dagsbehov samt kläder efter väder.

Varmt välkommen att vandra 

 

Midsommardagen 25 juni
OBS! Denna vandring är INSTÄLLD pga hettan!
”Härlig är jorden. Härlig är Guds himmel”. 5.5 km.
10.00 Samling vid Frösundagården för att vandra till friluftsgudstjänsten kl 14.00 vid Tarby gård. Präst på gudstjänsten är Susanna Widner, vandringen avslutas i samband med gudstjänsten. Vandrarna har möjlighet att få åka tillbaka till Frösundagården med bilburna gudstjänstdeltagare.
Vandringsledare: Kristina Sjöblom.. 
Frågor besvaras av Kristina Sjöblom, tfn: 073-466 03 07.

Söndag 3 juli
”Andens frukter: frid, tålamod, trohet, mildhet, självbehärskning”. 8 km.
15.00 Samling vid Lindholmens station. 
Vandringen går till Orkesta kyrka där musik i sommarkväll börjar kl 19.00.
Vandringsledare: Elisabeth Rydström och Birgitta Rydefalk.
Frågor besvaras av Birgitta Rydefalk, tfn: 070-440 27 75.

Söndag 10 juli
”Pilgrimens sju nycklar”. 3,5 km.
14.00 Samling vid Vallentuna kyrka för att gå i Björkby-Kyrkvikens naturreservat. Kristina Sjöblom leder vandringen och talar om pilgrimens sju nyckelord: Frihet, enkelhet, tystnad, bekymmerslöshet, långsamhet, andlighet och delande.
Frågor besvaras av Kristina Sjöblom, tfn: 073-466 03 07.

Söndag 17 juli
”Gör oss till levande stenar”. 3,5 km.
12.30 Samling vid Vallentuna kyrka för en kortare vandring i Björkby-Kyrkvikens naturreservat. Jonas Bodin talar om att vara församling i en internationell kontext. Avslutning kl 14.00 med möjlighet att därefter delta i en internationell gudstjänst - ”Service in english” – i Vallentuna kyrka.
Frågor besvaras av Jonas Bodin,  tfn: 08-511 862 24.

Söndag 24 juli
”Herre, visa mig din väg”. 8 km
15.00 Samling vid Lindholmens station. Vandring till Orkesta kyrka där musik i 
sommarkväll börjar kl 19.00. 
Vandringsledare: Elisabeth Rydström.
Frågor besvaras av Elisabeth Rydström, fn: 073-386 98 09.

Söndag 31 juli
”Livsmodets människa” . 10 km
14.00 Samling vid Lindholmens station. 
Vandring längs den vackra Markimsslätten till Markims kyrka. Skjuts kan ordnas hem från sommarkvällsmusiken till Lindholmens station.
Frågor besvaras av Christian Grässer, tfn: 070-305 58 26.

Söndag 7 augusti
”I Guds tystnad får jag vara, ordlös, stilla utan krav”. 11 km
14.00 Samling vid Lindholmens station. Vi går Ulfsleden förbi 1100-tals kyrkan i Orkesta och avslutar i Frösunda kyrka med Musik i sommarkvällen som börjar kl 19.00. Från Frösunda går ersättningsbuss för Roslagsbanan.
Frågor besvaras av Majken Öst-Söderlund, tfn: 08-511 862 65.

Söndag 14 augusti
”Bli kvar i min kärlek”. 8 km
15.00 Samling vid Lindholmens station.
Vi går till Orkesta kyrka, en fin 1100-tals kyrka med bevarade målningar och Ulf i Borrestas runstenar resta utanför. Temat för dagen är biskop Andreas Holmbergs valspråk. Vandringen avslutas kl 19.00 med sommarkvällsmusik.
Frågor besvaras av Majken Öst-Söderlund, tfn: 08-511 862 65.

Söndag 21 augusti
”Natur, kultur, andlighet”. 3.5 km
Ekumenisk vandring för de olika församlingarna i Vallentuna kommun.
11.00 Samling med pilgrimsgudstjänst och nattvard i Össeby-Garns kyrka. Själva vandringen börjar kl 12.30 i Gamla lägerskolan i Lilla Garn. (Gult hus som ligger mittemot kyrkan). Församlingen ordnar förtäring och dryck för vandringen, men vandrarna medtar själva ryggsäck och sittunderlag. 
Medverkande från de olika församlingarna och från hembygdsföreningen.
Frågor besvaras av Håkan Simonsson, tfn: 070-680 18 20.

Lördag 27 augusti 
(Observera att det är en lördag)
”Skapelsen och vi. Vi går vidare för klimatet”. 10 km
10.00 Samling vid Danderyds sjukhus bussterminal. Buss 670 går 10.01 mot Vaxholm. Vandringen börjar vid Östra Ryds kyrka dit bilburna resenärer kan ta sig och ansluta 10.15. Medverkande från Fresta församling, Danderyds, Sollentuna församling, och Pilgrim Vallentuna.
Frågor besvaras av Birgitta Rydefalk, tfn: 070-440 27 75.

Lördag 3 september
Pilgrimsdagen i Frösunda

Vi firar pilgrimsdagen vid och omkring Frösunda kyrka. Se vidare annonsering på hemsidan och i vår Facebookgrupp.

Dagen inleds kl 10.00 och vi ska både vandra och fira mässa tillsammans. Diakonen, pilgrimsledaren och fredsaktivisten Annika Spalde kommer att medverka. Pilgrimsdagen är en del av den vandring som går från 
Grisslehamn till riksdagshuset i Stockholm.

Det finns också möjlighet att vandra med gruppen från Rimbo till Frösunda den 
2 september och från Frösunda till Vallentuna den 4 september. För tider och mer upp-
gifter se kommande annonsering.

Frågor besvaras av
Jonas Bodin,  tfn: 08-511 862 24 eller
Majken Öst-Söderlund, tfn: 08-511 862 65.

 

Pilgrimskartor på svenska och på andra språk. Here you will find pilgrimage maps in Swedish and in other languages. 

För mera information:
Majken Öst-Söderlund, pilgrimsutvecklare.
Tfn: 08-511 862 65

Jonas Bodin, pilgrimsdiakon.
Tfn: 08-511 862 24
 
Vi finns även på Facebook!