Några människor vandrar på ett led i ett område av högt gräs en varm och vacker sommardag.
Foto: Christian Grässer

Vandringskalendarium

För alla vandringar gäller matsäck, vatten för dagsbehov samt kläder efter väder.

Varmt välkommen att vandra 


På Annandag påsk 1 april 2024, startar våra ledarledda vandringar! Varmt välkommen!

Söndag 7 april - 11 km - OBS!! Vandringen är framflyttad en dag pga vädret! 
”När jag ser din himmel, dina fingrars verk”. 
18.00 Samling vid Lindholmens station för att gå Ulfsleden mot Frösunda. Medan solen går ner och skymningen lägger sig studerar vi stjärnhimlen och förundras över stjärnorna, planeterna, galaxerna och oändligheten. Paus i Orkesta kyrka inför sista etappen till Frösunda station, där tåget tar oss tillbaka mot Stockholm ca kl 23.00.
Frågor besvaras av
Christian Grässer, tfn: 070-305 58 26.

Lördag 13 april - 9 km
”När ljuset kommer, tar mörkret slut”. 
10.00 Samling vid Frösundagården. Vi går genom skogen, över Tjäderberget, mot Lindholmen, via Vasakullarna. Observera att terrängen kan vara lite mer utmanande än våra övriga vandringar som oftast går på vägar. 
Vi avslutar vandringen vid Lindholmens station, ca kl 14.00. 
Frågor besvaras av
Majken Öst-Söderlund, tfn: 08-511 862 65.

Lördag 20 april - 11 km
”Gå i korsets tecken”.  
10.00 Samling vid Frösundagården. Vi går Ulfsleden mot Lindholmen, via Orkesta kyrka. 
Frågor besvaras av 
Jonas Bodin, tfn: 08-511 862 24.

Lördag 27 april - 3 km
”Backsippsvandring”.  
10.00 Samling vid Vallentuna kyrka. Vandring i Björkby-Kyrkvikens naturreservat där det finns stora bestånd av backsippor. Vandringen går i långsamt tempo och passar bra för den som inte orkar gå vare sig fort eller långt.
Frågor besvaras av 
Lilian Lidbaum, tfn: 076-764 64 66.

Lördag 4 maj - 11 km
”Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra...”. 
10.00 Samling vid Frösunda kyrka. Vandring på Ulfsleden. Marcus Stenlund pratar om Sinnesrobönen, vad den betytt för honom och hur den kan tolkas i olika kulturella kontexter.
Frågor besvaras av
Majken Öst-Söderlund, tfn: 08-511 862 65.

Kristi himmelsfärds dag 9 maj - 6 km
”Jordavandring och himlafärd”. 
08.00 Samling vid Frösundagården för att delta i gökottan i Klashagen och därefter fortsätta gå Livstensleden med avslutning vid Frösundagården (ligger 300 meter från Frösunda station). 
Frågor besvaras av 
Christian Grässer, tfn: 070-305 58 26.

Lördag 18 maj - 3 km
”Pingstaftonsvandring”. 
18.00 Samling när helgsmålsklockorna ringer. Kom gärna i tid så att vi gemensamt kan fira helgsmål i Vallentuna kyrka innan vi går ut på vandring i naturreservatet och påminner oss om Anden, Hjälparen, som ständigt går vid vår sida. 
Frågor besvaras av
Majken Öst-Söderlund, tfn: 08-511 862 65.

Lördag 25 maj - Runrikets dag - 7 km.
”Estrid vidar vägen”. 
14.00 Samling vid Vallentuna kyrka. 
Vi vandrar till Täby gamla kyrka, längs Vallentunasjön via Gustavs udde och Arkils tingstad. Vi pratar om Estrid, en av de första kristna i trakten, men också om det ansvar vi som kristna har idag för att förvalta det arv vi fått. Vi avslutar med pilgrimsmässa i Täby kyrka kl 18.00. 
Frågor besvaras av
Majken Öst-Söderlund, tfn: 08-511 862 65.

Lördag 1 juni - ”cykelgrim” - 20 km.
”Sabbaten - vilodagen”. 
13.00 Samling vid Vallentuna kyrka. Vi cyklar över Tallhammar mot Markims kyrka, därefter via Hökeriet mot Orkesta kyrka och tillbaka till Vallentuna. Annika Bertilsson pratar om sabbaten – vilodagen. Varför finns ett budord om att helga vilodagen och vad har sabbaten haft för betydelse för det judiska folket? Är det något vi behöver uppmärksamma idag? Vi avslutar med helgsmålsbön i Vallentuna kyrka.
Frågor besvaras av
Majken Öst-Söderlund, tfn: 08-511 862 65.

Lördag 8 juni - 3 km.
”Den ljusnande framtid är vår”. 
10.00 Samling vid Vallentuna kyrka. 
Vi vandrar i Björkby-Kyrkvikens naturreservat i långsamt tempo. Finns det hopp och framtid även i en värld präglad av klimathot, krig  och krigsretorik?
Frågor besvaras av 
Elisabet Rydström, tfn: 08-511 862 12.

Lördag 15 juni - 18 km
”Vandring på Ingegerdsleden”.  
10.00 Samling vid Eds kyrka. Tillsammans med pilgrimer från Sollentuna och Danderyd fortsätter vi att gå Ingegerdsleden. Från Eds kyrka passerar vi bland annat Hammarby kyrka och dess Trefaldighetskälla. Vandringen avslutas vid Rosersbergs slott, därifrån kan man ta sig till Rosersbergs station som ligger 2,5 km bort. Vandringen är en heldagsvandring och beräknas avslutas ca 17-tiden. 
Frågor besvaras av 
Majken Öst-Söderlund, tfn: 08-511 862 65.

Lördag 29 juni - 6 km.
”Vägen valde dig”. 
10.00 Samling vid Frösundagården. vandring på Livstensleden, med ord och tankar lånade av Dag Hammarskjöld: “Du vågar ditt ja – och upplever en mening. Du upprepar ditt ja – och allt får mening. När allt har mening, hur kan du leva annat än ett ja.” Vandringen avslutas vid Frösundagården. Det finns också gott om parkeringsplatser invid kyrkan för den som kommer med egen bil.
Frågor besvaras av 
Birgitta Rydefalk, tfn: 070-440 27 75

Under sommaren gör vi ett uppehåll med ledarledda vandringar. Program för hösten kommer efter sommaren, men boka gärna in följande två helger:

Lördag 24 augusti 
”Kyrkans roll i samhället”. 
13.00 Samling vid ingången till Veda naturstig. Parkering finns vid Veda ridskola. Vad har kyrkan för roll i dagens samhälle? Väckelserörelserna som bröt fram vid förra sekelskiftet hade tillsammans med nykterhetsrörelsen, kvinnorörelsen och arbetarrörelsen en enorm påverkan på arbetarnas livsvillkor och demokratins framväxt. 
Frågor besvaras av 
Jonas Bodin, tfn: 08-511 862 24.

Lördag 7 september 
”Pilgrimens dag”. 
10.00 Samling vid Frösunda kyrka där vandringen mot Lindholmen och Orkesta kyrka startar. Vi går Ulfsleden. Kl 12.00 firar vi mässa, ledd av Eva Cronsioe, i Orkesta kyrka. Musikern och psalmförfattaren Tommie Sewón leder oss på vandringen och deltar också i mässan med egenskriven musik.
Frågor besvaras av 
Jonas Bodin, tfn: 08-511 862 24.

 

Du är naturligtvis även välkommen att ”spontanvandra” längs våra tre leder som det passar dig. 

Vill du vandra någon av lederna på egen hand finns kartor 
och pilgrimspass att hämta i brevlådor märkta med Pilgrim 
Vallentunas logga vid alla kyrkor, vid Lindholmens och 
Frösundas tågstationer, samt inne på Biblioteket i Vallentuna. 
Toaletter finns vid kyrkorna och vid Granby gård, 
där ligger även Hökeriet, för öppettider se hokeriet.se

Pilgrimskartor på svenska och på andra språk. Here you will find pilgrimage maps in Swedish and in other languages. 

För mera information:
Majken Öst-Söderlund, pilgrimsutvecklare.
Tfn: 08-511 862 65

Jonas Bodin, pilgrimsdiakon.
Tfn: 08-511 862 24
 
Vi finns även på Facebook!