En stående Bibel.
Foto: Alex & Martin/Ikon

Predikningar

På denna sida hittar du en del av våra prästers predikningar genom åren (i PDF-filer).

Avskedspredikan 4e söndagen i påsk den 21/4 2024
Maria Källström avskedspredikan i Vallentuna kyrka

Avskedspredikan 2:a söndagen efter trefaldighet den 18 juni 2023 
Thomas Loréhns avskedspredikan i Vallentuna kyrka

Avskedspredikan Pingstdagen den 28 maj 2023 
Elias Erikssons avskedspredikan i Vallentuna kyrka

Avskedspredikan den 15 januari 2023
Åsa Enerbäck Barklunds avskedspredikan i Vallentuna kyrka 

Predikan 1:a advent, 27 november 2022 

Elias Erikssons predikan i Vallentuna kyrka

Predikan på Kyndelsmässodagen 6 februari 2022 
Susanna Widners predikan i Vallentuna kyrka 

Predikan den 17oktober 2021
Susanna Widners predikan i Vallentuna kyrka 

Predikan 10:e söndagen efter Trefaldighet, den 8 augusti 2021

Elisabeth Nordlanders predikan i Vallentuna kyrka

Predikan Kristi förklarings dag den 18 juli 2021
Jonas Bodins predikan i Vallentuna kyrka

Predikan Johannes döpares dag den 27 juni 2021 
Jonas Bodins predikan i Vallentuna kyrka 

Predikan andra söndagen i advent - 6 december 2020
Lisa Berglunds predikan i Vallentuna kyrka

Predikan 15:e söndagen e tref - 20 september 2020 
Jonas Bodins predikan i Vallentuna kyrka

Predikan 8:e sön e tref - 2 augusti 2020
Elisabeth Nordlanders predikan i Vallentuna kyrka

Predikan 3:e söndagen i påsktiden, 26 april 2020
Elisabeth Nordlanders predikan i Vallentuna kyrka

Predikan 5:e söndagen i fastan, 29 mars 2020 
Elisabeth Nordlanders predikan i Vallentuna kyrka

Avskedspredikan den 26 januari 2020
Eva Cronsioes avskedspredikan i Vallentuna kyrka