Integritetspolicy för Vallentuna församling

I integritetspolicyn för Vallentuna församling informerar vi om hur församlingen behandlar personuppgifter om dem som på olika sätt kommer i kontakt med oss och som vi registrerar personuppgifter om.

Integritetspolicyn är antagen av Vallentuna församlings kyrkoråd 2019-05-27.

Det är viktigt för oss att du känner förtroende för hur vi behandlar personuppgifter om dig. Har du frågor eller synpunkter kan du kontakta kansliet genom att maila vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se
Detsamma gäller om du vill utöva dina rättigheter.

Församlingen samlar inte in några datakakor för egna ändamål på vår webbsida. Däremot kan detta göras av Trossamfundet Svenska kyrkan, som då är personuppgiftsansvarig för den hanteringen.

Församlingens dataskyddsombud är Monika Wendleby och Kerstin Hermansson, tfn: 0702-55 33 53, eller mail: Kerstin Hermansson.