Barns skor och hopprep på en matta.

Miniorerna

Miniorer i Bällstaberg