Det ligger en uppslagen Bibel på ett bord.

Bibelsamtal

Vi samtalar om bibeltexter.

Välkommen till Bibelsamtal

Vi träffas vi och samtalar om olika bibeltexter. Det är öppet för alla och vi håller förstås fysiskt avstånd. Viktigt, som vanligt, att var och en tar sitt ansvar och stannar hemma om man är krasslig eller av andra skäl bör vara extra försiktig.

Tisdagar, jämna veckor, kl 13.00-14.30 i Mathiasgården. 


För mer information:
Kontakta Susanna Widner, präst.
Tfn: 08-511 862 38
E-post: susanna.widner@svenskakyrkan.se