Foto: Vatikanen

Påven Franciskus till Lund när katoliker och lutheraner uppmärksammar reformationen

Nyhet Publicerad Ändrad

Den 31 oktober 2016 kommer påven Franciskus till Lund. Det historiska besöket görs med anledning av att katoliker och lutheraner tillsammans uppmärksammar 500-årsminnet av reformationen.

Det är det första påvebesöket i Sverige sedan Johannes Paulus II var här 1989.

– Jag är mycket glad över att påven kommer till Lund och att romersk-katolska kyrkan tillsammans med Lutherska världsförbundet inbjuder till detta exceptionella möte. Det är ett framsteg i kyrkornas arbete. I en tid av stora globala utmaningar har vi ett gemensamt uppdrag att förkunna evangelium i ord och handling, säger Svenska kyrkans ärkebiskop Antje Jackelén. Mötet i Lund springer ur en flera decennier lång dialogprocess. En milstolpe i den processen är dokumentet Från konflikt till gemenskap från 2013. Där uttrycker lutheraner och katoliker sorg och ånger över den smärta som man har tillfogat varandra, men också tacksamhet över de teologiska insikter som båda parter bidragit med. Samtidigt betonas det gemensamma ansvaret att berätta om kristen tro, inte minst genom arbete för rättvisa och fred.

Det är i den andan som ledare från katolska kyrkan och Lutherska världsförbundet, LVF, möts i Lund i höst för att för första gången någonsin tillsammans uppmärksamma reformationen. Under mötet hålls ett symposium och en gudstjänst med liturgi särskilt framtagen för detta tillfälle.

– Som före detta Lundabo är jag glad att detta viktiga ekumeniska möte äger rum just där. En gång var Lund ett katolskt centrum i Nordeuropa och just nu är den ekumeniska situationen i vår del av världen unik och intressant. Hoppas att detta möte får oss att se framåt, så att vi gemensamt kan vittna om Jesus Kristus och hans evangelium i vår sekulariserade miljö, säger Anders Arborelius, biskop i Katolska kyrkan i Sverige.

Till mötet kommer förutom påven Franciskus bland andra Martin Junge, generalsekreterare för LVF och biskop Munib Younan ordförande i LVF.

Att just Lund valts som plats för mötet har flera orsaker: det var där som Lutherska världsförbundet bildades 1947 och förbundet firar alltså 70-årsjubileum 2017. Lund ligger också i "det lutherska Skandinavien", som på många sätt präglats av reformationen.

Datumet den 31 oktober är reformationsdagen: enligt traditionen spikade Martin Luther upp sina 95 teser på porten till Slottskyrkan i Wittenberg den dagen år 1517. Mötet i Lund anknyter därmed till 500-årsminnet av reformationen, som kommer att uppmärksammas stort i lutherska kyrkor världen över under 2017. Mötet markerar också att det 2017 är 50 år sedan den ekumeniska dialogen mellan lutheraner och katoliker började.

Inbjudare till mötet är Lutherska världsförbundet och Vatikanen. Lutherska världsförbundet samlar 72 miljoner lutheraner från 144 kyrkor och katolska kyrkan har över 1,2 miljarder medlemmar världen över. För värdskapet under mötet står Svenska kyrkan i nära samarbete med Katolska kyrkan i Sverige och Sveriges kristna råd.

Påven Franciskus kommer till Lund

Den 31 oktober 2016 kommer påven Franciskus till Lund. Det historiska besöket görs med anledning av att katoliker och lutheraner tillsammans uppmärksammar 500-årsminnet av reformationen.

Praktisk information kring påvebesöket

Var kan jag parkera? Hur åker jag kollektivt? Hur ser avspärrningarna ut och var hittar jag storbildsskärmarna? Här hittar du praktisk information.

Se eventet i efterhand här

Påve Franciskus, Lutherska världsförbundets ordförande Munib Younan och generalsekreterare Martin Junge med flera talade på Malmö Arena. Sändningen går att se i efterhand här.

J.H Rakotoniaina

Information en English

World history in the making. The Pope is coming to Lund. It’s a brief visit that will have an impact on many levels. Here below you can meet five people who are preparing to meet the Pope.

Välkommet påvebesök med betydelse för kyrkans framtid

Påven kommer till Lund. Det har aldrig tidigare hänt trots stadens stolta anor som Nordens kyrkliga huvudstad, berättar biskopens kaplan Per Arne Joelsson.

Martin Junge och Kurt Koch.

"500 år av kyrklig splittring går mot sitt slut"

Tillsammans i hoppet. Text av kardinal Kurt Koch, ordförande, Påvliga rådet för kristen enhet och Martin Junge, generalsekreterare, Lutherska världsförbundet.

Det här är reformationsåret 2017

Martin Luther

Reformationsåret 2017 handlar om att reformationen startade för 500 år sedan, och fortfarande pågår. Den 31 oktober 1517 spikade Martin Luther enligt traditionen upp sina 95 teser i Wittenberg. Hans insikter om nåden som grund har påverkat alltifrån kyrkan till bildning, ekonomi och kultur.

 

Dåtid, nutid och framtid

Reformationsårets fokus är kopplingen mellan dåtid, nutid och framtid – både ekumeniskt och globalt. För kyrkan handlar det om att bevara sitt centrum i evangeliet om Jesus Kristus och sin öppenhet för världens skull.

 

Gemensamt kalendarium

Svenska kyrkan uppmärksammar reformationsåret genom en rad aktiviteter i församlingarna och på stifts- och nationell nivå. Arrangemangen samlas i ett gemensamt kalendarium.

 

Reformationsåret start

Redan 31 oktober 2016 startar reformationsåret. Då kommer ledarna för Romersk-katolska kyrkan och Lutherska världsförbundet till Lund för att tillsammans uppmärksamma 500-årsminnet.

 

Många arrangemang 2017

Under 2017 uppmärksammas reformationen bland annat på Teologifestivalen i Uppsala, Världens fest i Västerås och Se Människan-scenen under bokmässan i Göteborg. Reformationsåret avslutas med Reformationsveckan i Uppsala runt den 31 oktober.