Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Lunds stift Besöksadress: Kraftstorg 12 B, 22350 LUND Postadress: Box 32, 22100 LUND Telefon:+46(46)155500 E-post till Lunds stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Förtroendevalda i Lunds stift

Kyrkans förtroendevalda väljs i kyrkovalet som hålls vart fjärde år. Val sker till församling, stift och kyrkomöte. Rösträtt har alla som är medlemmar i Svenska kyrkan och har fyllt sexton år.

Överklaga kyrkliga beslut

Möjligheten att få beslut överprövade är en förutsättning för att demokratiska värderingar ska kunna säkerställas inom Svenska kyrkan.

Första prövningsinstans för de flesta beslut som är fattade på lokal nivå är domkapitlet, som är ett domstolsliknande organ inom den juridiska personen Lunds stift.

Här finns en översiktlig redogörelse över vad du bör tänka på om du vill överklaga ett kyrkligt beslut.