En grupp människor vandrar längs en skogsväg.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Pilgrimsvandring

I Lund stift finns sex sammanbundna pilgrimsleder om totalt 80 mil som tillsammans kallas för Pilgrimsvägen Skåne Blekinge. Arbetet med lederna är organiserat i ett nätverk med samma namn. Nätverket leds av en pilgrimspräst som utgår från pilgrimscentret Liberiet vid Lunds domkyrka.

En vandring för både kropp och själ

På en pilgrimsvandring vårdar du både kroppen och själen. Det är som att be med fötterna. Vägen till vandringens slutmål, en helig plats, blir lika mycket en vandring inåt i oss själva, in mot den heligaste av alla platser - mötesplatsen med Gud.

Ofta går pilgrimsvandringarna genom vacker natur, i skogen eller längs havet, men en pilgrimsvandring kan också ske mitt inne i en stad. Vandringen kan vara några timmar, en dag, en vecka eller längre. Vandrar vi flera dagar övernattar vi ofta i enkelhet på golven i församlingshem längs vägen. Oavsett var vandringen går följer den pilgrimens sju nyckelord: enkelhet, långsamhet, andlighet, delande, bekymmerslöshet, frihet och tystnad.

Sex pilgrimsleder går genom Lunds stift

I Skåne och Blekinge finns sex sammanbundna pilgrimsleder om totalt 80 mil som tillsammans kallas för Pilgrimsvägen Skåne Blekinge. De är en del av den långa väg som ska binda samman vallfartsorterna Santiago de Compostela i Spanien, Vadstena i Sverige och Nidaros i Norge.

Läs om de olika pilgrimslederna via länkarna nedan som går till pilgrimsvagen.se

Pilgrimsleder i Lunds stift

Människor på vandring i öppet skånskt landskap.

Birgittavägen Söder och norr

Malmö till Lund och vidare till Skånes Fagerhult (cirka 18 mil)

Människor på vandring i öppet skånskt landskap.

Mariavägen

Trelleborg till Dalby (cirka 5,8 mil)

Pilgrimer på grönskande kyrkogård.

Sankt Olofsleden

Lund till Simrishamn (cirka 13 mil)

Pilgrimer pausar i vårlig hage.

Sankta Magnhilds väg

Klippan till Harlösa (cirka 9,7 mil)

Pilgrimer står i en cirkel i skogen.

Paradisvägen

Simrishamn till Fridafors (cirka 15 mil)

Kalkmålning föreställande en man med krona och växt i handen.

Eginoleden

Karlskrona till Kiaby (cirka 18 mil)

Pilgrimsvandra tillsammans med andra

Många församlingar i Lunds stift arrangerar egna pilgrimsvandringar, både i natur och i stadsmiljö. Vissa är långa och sträcker sig över flera dagar, andra korta både i sträckning och tid. I kalendern nedan hittar du de vandringar som arrangeras av församlingar runt om i stiftet.

Hitta pilgrimsvandringar i Lunds stift

Gå till kalender
En grupp människor vandrar på en liten väg mellan höga buskar.

Stora pilgrimsveckan på Österlen 2024

Från Jakobdagen till Olofsdagen 25–29 juli 2024 pågår Stora pilgrimsveckan på Österlen. Pilgrimsvandra mellan Skillinge och S:t Olof, delta i labyrintvandringar i Östra Vemmerlöv och fira pilgrimsmässa i S:t Olof.

Lunds domkyrka och pilgrimscentrum Liberiet

Lunds domkyrkoförsamling har fått uppdraget från Lunds stift att leda pilgrimsverksamheten i stiftet. Stiftskansliet ger ett ekonomiskt bidrag för en tjänst som pilgrimspräst och bidrag till kostnader för informationsmaterial om lederna.

Lunds domkyrka och pilgrimscentrum Liberiet vid Lunds domkyrkas södra sida är navet för pilgrimsvägarna genom Skåne och Blekinge. Hit kan du komma som pilgrim för att stanna en natt på din vandring, för att få ditt pilgrimspass stämplat eller för att få information om vandringar i Lund och i stiftet.

Nätverket Pilgrimsvägen Skåne-Blekinge

Pilgrimsarbetet i Lunds stift är organiserat i en paraplyorganisation som också den kallas för Pilgrimsvägen Skåne-Blekinge. 50 av Lunds stifts 148 församlingar är med i organisationen och ansvarar regionvis för pilgrimslederna i stiftet. Ansvarig för paraplyorganisationen är Magnus Malmgren, pilgrimspräst i Lunds domkyrka. Han ansvarar för att hålla kontakt med församlingar och andra, hålla pilgrimsleden i Skåne-Blekinge levande och skapa intresse och möjligheter för att vandra vägen. Arbetet sker på lokal, regional, nationell samt internationell nivå. 

Läs om Pilgrimscentrum Liberiet på Lunds domkyrkas webbplats

Pilgrimsstavar i Lunds domkyrka

Pilgrimsvandring

Att pilgrimsvandra är att be med fötterna. Det är både en inre och en yttre resa till en helig plats. Lunds domkyrka och pilgrimscentrum Liberiet är navet för de pilgrimsvägar som går genom Skåne och Blekinge.

Resurser för dig som vill pilgrimsvandra i Skåne och Blekinge

Gul cirkel med rött kors.

Pilgrimsvägen Skåne Blekinge

På pilgrimsvagen.se hittar du information om de olika pilgrimslederna i Skåne och Blekinge.

Karta över Pilgrimsvägen Skåne Blekinge

Pax walk

Den ekumeniska pilgrimsorganisationen Pax walk har skapat en kartlösning för webb och mobil, paxwalk.se Här kan du enkelt hitta kartor över Pilgrimsvägen Skåne Blekinge och interagera med andra pilgrimer, få tips om var du kan äta, bo och be.

Facebooks logotyp.

Pilgrimsvägen Skåne Blekinge på Facebook

På Pilgrimsvägen Skåne Blekinges Facebooksida hittar du information om många aktuella pilgrimsvandringar i Lunds stift.

En man i röd sotarmössa fikar utomhus.

Hitta pilgrimsaktiviteter

I kalendern på svenskakyrkan.se hittar du aktuella händelser som har med pilgrimsvandringar att göra. Du kan söka i hela Sverige.