Orgelpipor och texten Skånes orgelveckor.
Foto: Skånes orgelveckor

Skånes orgelveckor

Sedan 1981 har Skånes orgelveckor arrangerats varje sommar i Lunds stift. Under en månads tid bjuder svenska och internationella organister på gratis orgelkonserter runt om i regionen. 2024 infaller orgelveckorna 24 juni-15 juli.

Tanken att starta Skånes orgelveckor tillkom i Lunds domkyrka i mitten av 1970-talet. Från början var det en vecka, men över åren har festivalen kommit att omfatta flera veckor. Festivalen vill uppmärksamma och belysa det rika och varierade orgellandskap som finns i Lunds stift.

Samarbetspartners

Skånes orgelveckor arrangeras av Lunds domkyrkoförsamling, respektive församling och Sensus Skåne-Blekinge med stöd av och i samarbete med Lunds stift, Musik i Syd, Lunds kommun, Sparbanken Skåne, Kulturen i Lund, Sodalitium Majus Lundense, Orgelbyggare Anders Sällström AB, T. Hanssons Orgelservice AB, Concordia Hotel i Lund, Lunds domkyrkas vänner och Bloms tryckeri.

För frågor kring Skånes orgelveckor, kontakta Robert Bennesh 046-71 88 84, robert.bennesh@svenskakyrkan.se

Någon spelar orgel med händerna på olika klaviaturrader.

Programmet klart för Skånes orgelveckor 2024

24 juni–15 juli 2024 bjuder svenska och internationella organister på gratis orgelkonserter runt om i Skåne och Blekinge. Här hittar du hela spelprogrammet.