Foto: Camilla Lindskog

Kontraktsprostar i Lunds stift

Lunds stift är indelat i 12 kontrakt. Varje kontrakt leds av en kontraktsprost som biträder biskopen med bland annat ledning och tillsyn.

Vad är en kontraktsprost?

  • I varje kontrakt ska det finnas en kontraktsprost. Kontraktsprosten utses av biskopen efter att kontraktets präster har sagt sitt. Kontraktsprosten ska i sitt kontrakt bland annat biträda biskopen med ledning och tillsyn samt på biskopens uppdrag visitera församlingarna.
  • Lunds stift är indelat i 12 kontrakt. Kontraktsindelningen är en indelning som enbart har sin grund i det inomkyrkliga regelsystemet. Det har visat sig vara en praktisk modell för att biskopen ska kunna fullgöra sitt uppdrag i stiftet.
  • Kontraktet fungerar också i många fall som ett forum för samverkan över församlings- och pastoratsgränserna. Kontraktet kan därför sägas vara en punkt där stift och församling möts. Det är ingen egen juridisk person och inte heller någon egen administrativ nivå. Dess formella funktion är enbart att vara tjänstgöringsområdet för en kontraktsprost.
Bo Sandahl

Bo Sandahl

Lunds stift

Domprost, Kontraktsprost Lunds kontrakt

Iva-Katharina Kummer

Iva-Katharina Kummer

Lunds stift

Kontraktsprost Skytts och Vemmenhögs kontrakt

Åke  Appelgren

Åke Appelgren

Lunds stift

Kontraktsprost Ljunits, Herrestads, Färs och Österlens kontrakt

Mikael Johansson

Mikael Johansson

Lunds stift

Kontraktsprost Frosta-Rönnebergs kontrakt

Kristian Lillö

Kristian Lillö

Lunds stift

Kontraktsprost Helsingborgs kontrakt

Ola  Johansson

Ola Johansson

Lunds stift

Kontraktsprost Luggude-Åsbo kontrakt

Gisela Pernrup

Gisela Pernrup

Lunds stift

Kontraktsprost Bjäre-Kulla kontrakt

Sara Ericsson

Sara Ericsson

Lunds stift

Kontraktsprost Göinge kontrakt

Peter Stenberg

Peter Stenberg

Lunds stift

Kontraktsprost Villands och Gärds kontrakt

Henrik Lindén

Henrik Lindén

Lunds stift

Kontraktsprost Blekinge kontrakt

Gunilla Hallonsten

Gunilla Hallonsten

Lunds stift

Kontraktsprost Malmö kontrakt

Jan-Olof Aggedal

Jan-Olof Aggedal

Lunds stift

Kontraktsprost Torna-Bara kontrakt