Stiftsstyrelsen

Stiftsstyrelsen är stiftets förvaltande och verkställande organ.

En grupp människor framför en tegelbyggnad.
Stiftsstyrelsen Lunds stift 2022 Foto: Maria Lundström

Protokoll Lunds stiftsstyrelse

Samtliga protokoll från 2008 och framåt.

Biskopen är självskriven ledamot och ordförande. Övriga ledamöter, minst åtta stycken, väljs av stiftsfullmäktige. Stiftsstyrelsen i Lund har 13 ordinarie ledamöter.

Ordförande: Biskop Johan Tyrberg

 • Kerstin Engle (S), 1:e vice ordf
 • Lena Petersson (POSK), 2:e vice ordf

Övriga ledamöter

 • Roine Olsson (S)
 • Henna Christensson (S)
 • Lars Ivar Ericson (C)
 • Linda Isberg (POSK)
 • Mats Hagelin (BA)
 • Elisabeth Kullenberg (BA)
 • Daniel Engström (SD)
 • Magnus Nilsson (FK)
 • Viveka Söderdahl (ViSK)
 • Nils Jernqvist (ÖKA)

Ersättare

 • Birger Wernersson (S)
 • Anne-Marie Hansson (S)
 • Jan Olof Rosenberg (S)
 • Niklas Larsson (C)
 • Joakim Persson (POSK)
 • Mats Leijman (POSK)
 • Christoffer Stenström (BA)
 • Lars Lundberg (Kr)
 • Ronnie Nilsson (SD)
 • Sören Ravn (SD)
 • John Christiansson (ViSK)
 • Anders Nihlgård (ÖKA)

Stiftsstyrelsens arbetsutskott, AU:

Biskop Johan Tyrberg, ordförande

Ordinarie

 • Kerstin Engle (S), vice ordförande  
 • Mats Hagelin (BA)
 • Lena Petersson (POSK)
 • Lars Ivar Ericson (C)   

Ersättare

 • Birger Wernersson (S)
 • Elisabeth Kullenberg (BA)  
 • Linda Isberg (POSK)  
 • Niklas Larsson (C)  

S: Arbetarepartiet-Socialdemokraterna; BA: Borgerligt alternativ; C: Centerpartiet; MPSK: Miljöpartister i Svenska kyrkan; SD: Sverigedemokraterna; POSK: Partipolitiskt obundna Svenska kyrkan; FK: Frimodig kyrka; KR: Kristdemokrater i Svenska kyrkan; ÖKA: Öppen kyrka – en kyrka för alla; ViSK: Vänstern i Svenska kyrkan.

Mötestider Stiftsstyrelsens arbetsutskott 2022

 • 12 januari
 • 9 februari
 • 9 mars
 • 6 april
 • 27 april
 • 1 juni
 • 7 september
 • 12 oktober
 • 3 november
 • 7 december

Mötestider stiftsstyrelsen 2022

 • 26 januari
 • 24 februari
 • 23 mars
 • 19-20 april
 • 12 maj
 • 15 juni
 • 28 september
 • 25 oktober
 • 16 november
 • 21 december