En grupp människor framför en tegelbyggnad.
Foto: Maria Lundström

Stiftsstyrelsen

Stiftsstyrelsen är stiftets förvaltande och verkställande organ. Biskopen är självskriven ledamot och ordförande. Övriga ledamöter, minst åtta stycken, väljs av stiftsfullmäktige. Stiftsstyrelsen i Lund har 13 ordinarie ledamöter.

Kallelser Lunds stiftsstyrelse

Här hittar du kallelser till sammanträden i Lunds stiftsstyrelse.

Protokoll Lunds stiftsstyrelse

Här hittar du protokoll från Lunds stiftsstyrelses möten från 2008 och framåt.

Mötestider stiftsstyrelsen 2024

 • 25 januari (AU 10 januari)
 • 21 februari (AU 7 februari)
 • 20 mars (AU 6 mars)
 • 11 april (AU 3 april)
 • 16 maj (AU 2 maj)
 • 12 juni (AU 29 maj)
 • 18 september (AU 4 september)
 • 24 oktober (AU 9 oktober)
 • 21 november (AU 6 november)
 • 18 december (AU 4 december)

De sitter i Lunds stiftsstyrelse

 • Biskop Johan Tyrberg, ordförande
 • Kerstin Engle (Arbetarepartiet-Socialdemokraterna), 1:e vice ordförande
 • Lena Petersson ( Partipolitiskt obundna Svenska kyrkan), 2:e vice ordförande

Övriga ledamöter

 • Roine Olsson (Arbetarepartiet-Socialdemokraterna)
 • Henna Christensson (Arbetarepartiet-Socialdemokraterna)
 • Lars Ivar Ericson (Centerpartiet)
 • Linda Isberg ( Partipolitiskt obundna Svenska kyrkan)
 • Mats Hagelin (Borgerligt alternativ)
 • Elisabeth Kullenberg (Borgerligt alternativ)
 • Daniel Engström (Sverigedemokraterna)
 • Magnus Nilsson (Frimodig kyrka)
 • Viveka Söderdahl (Vänstern i Svenska kyrkan)
 • Nils Jernqvist (Öppen kyrka – en kyrka för alla)

Ersättare

 • Birger Wernersson (Arbetarepartiet-Socialdemokraterna)
 • Anne-Marie Hansson (Arbetarepartiet-Socialdemokraterna)
 • Jan Olof Rosenberg (Arbetarepartiet-Socialdemokraterna)
 • Helen Rosdahl (Centerpartiet)
 • Joakim Persson (Partipolitiskt obundna Svenska kyrkan)
 • Mats Leijman (Partipolitiskt obundna Svenska kyrkan)
 • Christoffer Akey (Borgerligt alternativ)
 • Lars Lundberg (Kristdemokrater i Svenska kyrkan)
 • Ronnie Nilsson (Sverigedemokraterna)
 • Sören Ravn (Sverigedemokraterna)
 • John Christiansson (Vänstern i Svenska kyrkan)
 • Anders Nihlgård (Öppen kyrka – en kyrka för alla)

Stiftsstyrelsens arbetsutskott (AU)

Biskop Johan Tyrberg, ordförande

Ordinarie ledamöter

 • Kerstin Engle (Arbetarepartiet-Socialdemokraterna), vice ordförande  
 • Mats Hagelin (Borgerligt alternativ)
 • Lena Petersson ( Partipolitiskt obundna Svenska kyrkan)
 • Lars Ivar Ericson (Centerpartiet)   

Ersättare

 • Birger Wernersson (Arbetarepartiet-Socialdemokraterna)
 • Elisabeth Kullenberg (Borgerligt alternativ)  
 • Linda Isberg (Partipolitiskt obundna Svenska kyrkan)  
 • Helen Rosdahl (Centerpartiet)