Foto: Madelen Zander/IKON

Kollekt

Kollekt är en handling i gudstjänsten där vi ger pengar till ett gott ändamål. När kollekten går till ett gemensamt ändamål för alla kyrkor i Lunds stift kallas kollekten för stiftskollekt.

Kollekten är en solidaritetshandling

Kollekt betyder samla in. Kollekten är en handling i gudstjänsten, där vi ger pengar till ett gott ändamål. Det är en solidaritetshandling, där vi delar med oss av det vi äger till andra. Till kollekten ger var och en ger efter sin förmåga.

Kontantgåvorna kan samlas in med hjälp av en kollekthåv eller skickas digitalt via Swish.

Riks,- stifts- och församlingskollekt

Det finns tre olika kollekter: riks-, stifts- och församlingskollekt. När kollekten är gemensam för hela Svenska kyrkan kallas den för rikskollekt. Det betyder att kollekten i samtliga kyrkor inom Svenska kyrkan går till samma ändamål.

Läs mer om rikskollekt på nationell nivås sidor.

När kollekten går till ett gemensamt ändamål för alla kyrkor i Lunds stift kallas kollekten för stiftskollekt. Församlingskollekt kallas det när församlingens kyrkoråd bestämmer vilket ändamål som pengarna ska gå till. 

Så här ansöker du om stiftskollekt

Stiftskollekt får tas upp högst tio dagar per år. Ofta går stiftskollekten till olika inomkyrkliga organisationer. Det går att komma med förslag till stiftet på vart stiftskollekten ska gå. Alla som ansöker ska ange vad de tänker använda pengarna till.

Sista ansökningsdag är 30 april

Ansökan görs på blanketten ”Intresseanmälan om stiftskollekt i Lunds stift". 

Ladda ned Blankett intresseanmälan om stiftskollekt i Lunds stift (pdf).

Blanketten skickas senast 30 april ​​​​till lundsstift@svenskakyrkan.se eller till Lunds domkapitel, Lunds stift, Box 32, 221 00 Lund.

Beslut meddelas under hösten

Efter att ansökningstiden har gått ut bereder stiftskansliet ansökningarna.  Domkapitlet beslutar senast i september om nästkommande års stiftskollekter. Därefter får alla som ansökt besked om beslutet. Kollektcirkuläret, som ska vara inskickat senast den 31 oktober, får innehålla högst 350 tecken inklusive mellanslag.

Läs här om hur du skriver ett kollektcirulär (pdf)