Foto: Madelen Zander/IKON

Kollekt

De pengar vi ger till kollekten ska hjälpa människor tillbaka till ett liv med glädje och mening.

Kollekt betyder samla in. Kollekten är en handling i gudstjänsten, där vi ger pengar till ett gott ändamål. Det är en solidaritetshandling, där vi delar med oss av det vi äger till andra. Till kollekten ger var och en ger efter sin förmåga.

Kontantgåvorna kan samlas in med hjälp av en kollekthåv. Idag förekommer också kollektomater i en del kyrkor komplement till kontant betalning. De är inbyggda i en möbel som är anpassad för kyrkorummet.

Vissa kollekter är gemensamma för hela Svenska kyrkan, så kallad rikskollekt. Det betyder att kollekten i samtliga kyrkor inom Svenska kyrkan går till samma ändamål. Ibland går kollekten till ett regionalt ändamål, då är ändamålet gemensamt för alla kyrkor i Lunds stift (stiftskollekt). Resterande söndagar kan församlingen själv bestämma vilka organisationer som ska få pengarna (församlingskollekt).

Du hittar kollekter samt andra dokument på Lunds stifts kollektsida på intranätet.

I en del kyrkor finns så kallade kollektomater där du kan betala med kontokort. Foto: Gustaf Hellsing/IKON

Så här ansöker du om stiftskollekt

Stiftskollekt får tas upp högst tio dagar per år. Ofta går stiftskollekten till olika inomkyrkliga organisationer. Alla som ansöker ska ange vad de tänker använda pengarna till.

Ansökan om stiftskollekt för nästkommande år skickas till domkapitlet senast den 30 april. Adress: Domkapitlet, Lunds stift, Box 32, 221 00 Lund.

Ansökningarna bereds sedan på stiftskansliet. Ladda ner blanketten här.

Domkapitlet beslutar senast vid i september om nästkommande års stiftskollekter. Beslut meddelas samtliga därefter. Kollektcirkuläret, som ska vara inskickat senast den 31 oktober, får innehålla högst 600 tecken inklusive mellanslag.

Har du frågor? Kontakta gärna Lena Fondelius, se nedan.