Foto: Marie Körner

Vänrelation med Lui-stiftet i Sydsudan

Ända sedan 1995 har Lunds stift haft en vänrelation med Lui-stiftet i Sydsudan. Ett flertal vänrelationer mellan församlingar i Sverige och Sudan har utvecklats sedan dess. Idag arbetar de svenska vänförsamlingarna med att konkret stödja Lui-stiftet inom olika utvecklingsområden.

En region präglad av inbördeskrig och flyktingtragedi

 

Sudan har under decennier plågats av krig med miljontals dödsoffer och en flyktingtragedi som följd. Lunds stifts relation med Lui-stiftet i nuvarande Sydsudan etablerades redan 1995 med de internflyktingar som då befann sig i Khartoum under stiftets första biskop Ephraim Natanas ledning. Vid den första resan till Sudan 1996 etablerades vänförsamlingsrelationer mellan åtta församlingar i Lunds stift och flyktingförsamlingar i Khartoum. Efter Natanas död valdes Bullen Dolli till stiftets andra biskop bland dem som befann sig kvar i syd i krigszonen. Lunds stift var behjälpliga med att etablera ett stiftskontor för Lui i Nairobi, Kenya.

Efter en folkomröstning i syd då befolkningen till mer än 90 procent röstade för självständighet föddes republiken Sydsudan den 9 juli 2011. Bara några veckor tidigare hade den tidigare stiftssekreteraren Stephen Dokolo valts till stiftets tredje biskop. Landet hade stora utmaningar då det var sårat och utarmat av tidigare konflikter. De tidigare militära gerilla-ledarna skulle nu bli politiker och påbörja den länge efterlängtade utvecklingsprocessen. Redan efter bara ett par år av fred inleddes interna stridigheter i december 2013 vilket utvecklades till ett inbördeskrig.

På grund av oroligheterna i Sydsudan var det länge omöjligt för Lunds stift att besöka vänstiftet. Det var därför inte heller möjligt att göra en regelrätt utvärdering och bearbetning av vänstiftsavtalet när det gick ut 2016. Det dåvarande internationella utskottet i Lunds stift tog istället fram ett förslag till inriktningsdokument för vänstiftsrelationen till Lui i Sydsudan vilket också bekräftats av Stiftsstyrelsen.

Ladda ner inriktningsdokument för Lunds stifts vänstiftsrelation till Lui i Sydsudan (pdf) 

Först 2018 kunde representanter ifrån Lunds stift resa till Kampala i Uganda och träffa stiftsledningen tillsammans med andra internationella partners.

Lunds stift stödjer nutritionsprojekt och utbildning för barn 

Sydsudan är ett av de fattigaste länderna i Afrika. Vart nionde barn dör före fem års ålder och mödradödligheten är högst i världen. På samma gång är tillgången på utbildning lägst i världen, särskilt för flickor. Det är betydligt mer sannolikt för en 15-årig flicka att dö i barnsäng än att få gå ut skolan.

Vänrelationen med Lunds stift har resulterat i flera konkreta projekt i syfte att underlätta tillvaron för invånarna i Sydsudan, bland annat 

  • ett nutritionsprojekt för undernärda barn 0-5 år och gravida och ammande mödrar. Projektet drivs av sjukhuset i Lui med hjälp av den internationella organisationen CUAMM. 
  • stöd till flyktingar från Lui-stiftet som på grund av inbördeskriget befinner sig i flyktingbosättningen i Kiryandongo i Uganda. Lunds stift ger stöd till flyktingarnas förskola och andra utbildande och läsbefrämjande insatser genom organisationen IBBY- Uganda.

Material till svenska församlingar som vill vara med och bidra 

För att underlätta för de svenska vänförsamlingarna som vill vara med och stödja Lui-stiftet har Lunds stift arbetat fram ett utbildningsmaterial (på svenska och engelska) om att vara barn i Lui, fritt för församlingar att använda i sin verksamhet. 

Vi är barn i Lui - illustration

Vi är barn i Lui - studiematerial

Studiematerialet "Vi är barn i Lui" är tänkt som en plocklåda för dig som arbetar med barngrupper och internationellt arbete. Materialet som togs fram 2014 består av berättelser, fakta, tips, bilder och videoklipp.

Artiklar

Tegelbyggnad.

Kiryandongo – flyktingläger i Uganda och coronapandemin

I Kiryandogo flyktingläger i Uganda finns en grupp från Lunds stifts vänstift Lui som vi har haft möjlighet att besöka. Gruppen har kontinuerligt berättat om hur corona-pandemin har påverkat dem och hur de kämpar vidare för att bygga hopp och framtidstro - trots allt.

Nyfödd flicka.

Rachel och graviditetens risker

En berättelse från Sydsudan, från Doctors with Africa Cuamm, som påminner om att våra gåvor verkligen gör skillnad och blir till stor välsignelse.

Lui firade 100 år som kristna och 25 år av vänskap med Lunds stift

2020 kunde Lui både fira 100 år som kristna och 25 år av vänskap med Lunds stift. Tyvärr satte pandemin stopp för att fira tillsammans, men Lunds stift skickade en videohälsning till Sydsudan och fick ett fint bildspel och korta videofilmer från firandet i retur.

Lunds stifts hälsning till Lui-stiftet i samband med 100-årsjubileet 2020

Intervjuer från resan till Uganda 12 – 22 mars 2018

2018 reste representanter från Lunds stift till Kampala i Uganda för att möta stiftsledning och människor ifrån Lui Diocese i exil. I filmen nedan möter du

  • Lillibeth – som påbörjade en lärarutbildning på institutet Kotobi men fick avbryta p.g av kriget
  • Biskop Stephen Dokolo
  • Lillian – Biskopens hustru, lärare och högsta beskyddare för kvinnoorganisationen Mothers Union
  • Doris – en ung mamma som drömmer om möjligheten till utbildning
  • Martin – huvudlärare vid flyktingarnas skola i Kiryandongo
  • Georgia Gelfi – koordinator för organisationen CUAMM som driver Lui sjukhus
  • Vasco Tadu – stiftskassör i Lui
  • Veronica – sjuksköterska och ledare för Mothers Union i flyktinglägret Kiryandongo

Dessutom filmer som visar hur vi som gäster tas emot med trummor och sång, hur Mothers Union gruppen vid sitt veckomöte syr sanitetsbindor i textil, sång och nattvardfirande från gudstjänst i flyktinglägret och barns lek.