Foto: Alex & Martin/Ikon

Ungdom

Svenska kyrkan vill erbjuda olika former av möten och aktiviteter för dig som är ung. Men det finns också plats för stillhet eller samtal med någon som har tid att lyssna.

Maria var i de yngre tonåren då hon födde Jesus. Lärjungen Johannes var tonåring när han följde Jesus. Profeten Jeremia i Gamla testamentet fick sin kallelse som mycket ung. Unga har haft en avgörande roll för den kristna tron.

I församlingen sker ett omfattande arbete som vänder sig till ungdomar. Lunds stift arbetar med att stötta församlingarna. Det kan handla om att skapa nätverk och mötesplatser, eller att erbjuda fortbildningar inom aktuella frågor.

Lena Andersson

Lena Andersson

Lunds stift

Stiftskonsulent dopprojekt, ungdomsfrågor, strukturarbete

Mer om Lena Andersson

Tjänstledig till och med 31 juli 2021

Kristofer Burman

Kristofer Burman

Lunds stift

stiftskonsulent för barn och unga med särskilt fokus på Svenska Kyrkans Unga

Fredrik Beverhjelm

Fredrik Beverhjelm

Lunds stift

Stiftsadjunkt konfirmand, ungdom, kyrka-skola, unga konfirmandledare, barn och unga i behov av särskilt stöd