Foto: Alex & Martin/Ikon

Ungdom

Svenska kyrkan vill erbjuda olika former av möten och aktiviteter för dig som är ung. Men det finns också plats för stillhet eller samtal med någon som har tid att lyssna.

Maria var i de yngre tonåren då hon födde Jesus. Lärjungen Johannes var tonåring när han följde Jesus. Profeten Jeremia i Gamla testamentet fick sin kallelse som mycket ung. Unga har haft en avgörande roll för den kristna tron.

I församlingen sker ett omfattande arbete som vänder sig till ungdomar. Lunds stift arbetar med att stötta församlingarna. Det kan handla om att skapa nätverk och mötesplatser, eller att erbjuda fortbildningar inom aktuella frågor.

Konfirmation i Lunds stift

I konfirmationen får ungdomar möjlighet att utforska sin relation till Gud, till sitt dop, till andra människor, till sig själva och hela den värld vi lever i.

Stipendier för unga vuxna som vill åka ut

Lunds stift hjälper unga vuxna mellan 18-30 år som vill resa ut i världen för att lära känna en systerkyrka och få inblick i kultur, församlingsliv och levnadssätt. Stiftet arbetar med Svenska kyrkans utbytesprogram "Ung i den världsvida kyrkan", med ett praktikprogram i Tanzania och med Lunds missionssällskaps resestipendier.

Att prata om psykisk ohälsa kan rädda liv

Marias dotter tog sitt liv 17 år gammal. Nu har Maria Ter-Borch gjort det till en mission att verka för att förebygga psykisk ohälsa. Hon vill påverka andra och få fler att våga prata och våga fråga.