Foto: Kristin Lidell/Ikon

Syföreningar i Lunds stift

Syföreningar i Lunds stift har till uppgift att stötta de kyrkliga arbetsföreningarnas arbete.

Tycker du om att sy, handarbeta, sticka, virka, samtala och umgås under tiden?
Då kanske du vill vara med i en arbetsförening i din församling.

Kontakta ordförande Kerstin Andersson eller sekreterare Grace Bell-Browne Adler, så får du veta vilken förening som finns närmast dig.

Det finns i dag cirka 300 föreningar i Lunds stift. Kyrkliga arbetsföreningar kan ansluta sig till Syföreningar i Lunds stift som ordnar sammankomster för alla arbetsföreningar i stiftet genom att bjuda in till kontakt-, inspirations- och studiedagar. 

Anmälan till årsmöte, kontaktdagar med mera görs via Lunds stifts kurskalendarium.

Synpunkter eller frågor på sidans innehåll?

Skicka via e-post