Lunds stift

Prata med oss

Kontakt

Lunds stift Besöksadress: Kraftstorg 12 B, 22350 LUND Postadress: Box 32, 22100 LUND Telefon: +46(46)155500 E-post till Lunds stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Biskop Johan Tyrbergs vapen


Detta är ett biskopsvapen

Varje biskop antar ett eget ämbetsvapen. Om en biskop inte redan har ett vapen brukar man skaffa det i samband med att man tillträder posten. Biskopsvapen används i hela världen. Det är en internationell tradition som vi upprätthåller här i Sverige och seden med ämbetsvapen är lång inom Svenska kyrkan.

I domkyrkan i Lund kan man se alla vapen som Lunds stifts biskopar antagit. Det är långtifrån alla som haft ett ämbetsvapen, men de senaste decennierna kan man se ett ökat intresse för heraldik som är läran om den typ av märken som kallas vapen och deras historia.

Ett vapen används som ett igenkänningstecken och för att skapa samhörighet, exempelvis inom en familj. Vem som helst kan skaffa ett vapen, så länge man inte tar någon annans vapen. Ett vapen hör alltså inte till en viss position i samhället.

Ett vapen berättar något om en människa. Symbolerna markerar ofta olika sammanhang man tillhör. Det kan handla om personliga intressen eller geografiska platser som varit betydelsefulla i personens liv.  

Biskop Johan Tyrbergs vapen

Biskop Johan Tyrbergs vapen.

Biskop Johan Tyrbergs ämbetsvapen är traditionellt fyrdelat med Lunds stifts vapen i det första och fjärde fältet och det personliga vapnet i det andra och tredje fältet.

Vapnet går i maritimt tema, med vågor och ankare. Dessa symboler kan ses som uttryck för biskopens intresse för segling och sjöfart. Han har även bott många år i Karlskrona skärgård. En strålande skeppslanterna i guld är en bild av Livets och världens ljus, det vill säga Jesus Kristus och hans lärjungar i alla tider. Ett korsankare gestaltar det kristna hoppet.

I vapnet står biskopens valspråk: Jordens salt.

Johan Tyrbergs personliga kommentar

"Vapenskölden är delad i en övre och en nedre del av en så kallad vågskura, en vågmarkering. Den övre delen har en lanterna med ljusstrålar i guld på blå botten, och den nedre delen har ett blått ankare på en botten av silver. Ankaret bär i sig en påminnelse om korset. Vågskuran symboliserar vatten. Det vatten Skaparen lyfte livet ur, det vatten vi döps i till gemenskap med livets Gud. Vattnet som på olika sätt följt mig genom livet genom att alltid antingen finnas i närheten, eller bäras i en längtan.

Den blå färgen i kontrast till silver blir mörkret i kontrast till ljuset. Samtidigt är blå Marias färg. Maria som bar Gud i sitt liv till mänskligheten. Ett bärande vi var och en är kallade att delta i.
På den mörka bottnen lyser en lanterna. Lanternan tar vi med oss på resan på ett fartyg eller i handen. Den gyllene färgen är starkare än silvrets ljus för det är Guds eget ljus vi bär med oss. Guds ljus får allt annat ljus att blekna. Lanternan med sitt ljus att ta med sig tar upp tråden från mottot. Vi är i Guds hand Jordens salt och världens ljus. Saltet ska spridas och ljuset bäras ut i världen. Det ska inte döljas eller sparas.

Ankaret är hoppets symbol. Ett hopp som hämtar sin näring i den tro som inspireras av korset. Ankaret är samtidigt en påminnelse om det liv som fört mig hit.”  

Stiftsvapnet innehåller Sankt Laurentius halster på vilket stiftets och domkyrkans skyddshelgon led martyrdöden år 258 i Rom.

Biskopen i Lund har av hävd, förutom mitran och kräklan, även det så kallade primatkorset i sitt vapen. Det är en påminnelse om biskopsstolens forna ställning som ärkesäte grundlagt år 1103. Ett sådant kors förs i Svenska kyrkan annars endast av ärkebiskopen i Uppsala.

Biskopsvapnet har skapats av kongelig våpenmaler Ronny Andersen, Köpenhamn efter samråd med Svenska heraldiska föreningens medarbetare Claus Berntsen samt biskopens kaplan Per Arne Joelsson.