Foto: Emma Berkman/IKON

Hitta i arkiv

Om du är släktforskare letar du säkert i arkiv efter information om dina anförvanter. Sådan information finns inte i stiftets arkiv. Däremot finns annat användbart material om till exempel präster och fastigheter.

I Lunds stifts arkiv finns inga kyrkoböcker, det vill säga födelseböcker, dödböcker, husförhörslängder med mera. Däremot finns handlingar om präster, fastigheter som stiftet ägt och mycket mer. På stiftet förvaras också en del arkiv som har anknytning till Lunds stift, såsom Lunds stifts bibelsällskap.

Kyrkböcker fram till 1991

Samtliga kyrkoböcker fram till och med 1991 är levererade till landsarkivet i Lund eller Stadsarkivet i Malmö. Arkivförteckningarna är sökbara i den nationella arkivdatabasen, NAD. Se länk nedan.

Användbara länkar