Bakgrund - Barn i Lui

Lunds stift har haft en vänskapsrelation med Lui stiftet i Sydsudan i snart 20 år. Ett nätverk av vänförsamlingar finns i Lunds stift och bland dessa efterlystes ett barnmaterial.

Fem pedagoger tog på sig uppdraget. I november 2013 gjordes en studieresa för att samla fakta till detta material. Gruppen har bestått av Elsa Foisack, Eva Andersson, Fia Steimer, Kent Karlsson och Madeleine Anderberg.

Tillsammans har vi erfarenhet från förskola, grundskola, arbete i församlingar, lärarutbildning och folkbildning. Vi vill rikta vårt varma tack till alla som gjort det möjligt att genomföra detta arbete. Speciellt tack till biskop Stephen Dokolo och hans hustru Lillian. Marcel Salinder, informatör på Lunds stiftskansli, Marie Körner, internationell stiftsadjunkt, Karin Sundmark, Lunds stiftskansli och Tipei Marazanye, musiker.

Tack för ekonomiskt stöd från Lunds Missionssällskap och Svenska kyrkans internationella arbete.