Foto: Unsplash

Trainee i Lunds stift

Trainee är en form av praktik för dig som är mellan 18 och 25 år och är nyfiken på att arbeta i Svenska kyrkan. Under nio till tio månader får du följa olika yrkeskategorier och verksamheter.

Praktisera i en församling 

Trainee är en form av praktik i Svenska kyrkan, en möjlighet för dig mellan 18 och 25 år att under nio till tio månader (september–maj) få prova din kallelse till tjänst i kyrkan. Som trainee får du möjligheten att arbeta i Svenska kyrkan tillsammans med andra yrkesverksamma. För dig är detta kanske den första anställningen och en möjlighet att få ta ansvar på en arbetsplats och lära dig nya saker. Som trainee blir du en extra resurs i församlingen och ser på församlingen med andra ögon och får dela med dig av dina tankar och idéer.

Du får följa olika yrken och verksamheter

Tanken är att du som trainee under hösten ska få möjlighet att få en bred bild av församlingen och få följa olika yrkeskategorier och verksamheter. Under våren kan du välja inriktning och följa det yrke som du vill få fördjupade kunskaper av då särskilt församlingspedagog, diakon, kyrkomusiker och präst. Som trainee ska du ha minst en grunduppgift, till exempel en barngrupp som du följer under hela året.

Du får kvalificerade arbetsuppgifter

Det är inte meningen att du som trainee ska ersätta ordinarie personal men ska ändå få kvalificerade arbetsuppgifter. Vid behov och vid enstaka tillfällen kan du som trainee tillfälligtvis gå in och ersätta ordinarie personal. Du deltar i aktiviteter som övrig personal deltar i så som personaldagar och en del fortbildningar.

Visst verkar det spännande?

Vill du veta mer? Ta kontakt!

Om du vill bli trainee hör du av dig till din församling eller till någon av oss stiftsanställda i rekryteringsteamet så ser vi till att du får kontakt.

 

 

Hitta din församling

Länk till att hitta församling nära dig

Hitta din församling

Är din församling intresserad av att ta emot en trainee?

På Svenska kyrkans intranät Kornet finns det mer information för församlingar som är intresserade av traineeprogrammet.