Foto: Kristina Strand Larsson

Fakta om Lunds stift

Lunds stift består geografiskt av Skåne och Blekinge. Stiftet har en mer än tusenårig historia då Lund blev biskopssäte redan år 1060 och upphöjdes 1103 till ärkestift över hela dåvarande Norden.

Lunds stift består geografiskt av Skåne och Blekinge. Stiftet har en mer än tusenårig historia då Lund blev biskopssäte redan år 1060 och upphöjdes 1103 till ärkestift över hela dåvarande Norden.

Biskop: Johan Tyrberg är stiftets 69:e biskop

Församlingar: 165 församlingar i 29 pastorat
Kyrkobyggnader: ca 500 (ca 3 400 i hela landet)

Total folkmängd: 1 519 292 (2018) 
Medlemmar i Svenska kyrkan: 856 215, vilket motsvarar 56,4 procent (2018)

Antal gudstjänster: 57 362 (2018)
Antal gudstjänstbesök: 2 643 482 (2018)

Antal döpta: 7 243 (2018)
Döpta i procent av födda: 41,7 (2018)
Döpta i procent av födda med minst en förälder som är medlem i Svenska kyrkan: 72,4 (2018)

Antal konfirmerade: 5 049 (2018) 
Konfirmerade i procent av kyrkotillhöriga 15-åringar: 48,8 (2018)

Antal vigslar inom Svenska kyrkan: 2 292 (2018)
Vigslar i procent av alla vigslar: 30,6 (2018)

Antal begravningsgudstjänster inom Svenska kyrkan: 9 987 (2018)   

Körmedlemmar: 14 711 (2018)
Besök vid musikkonsert: 79 279 (2018)

Antal prästbefattningar: 444 (2018)
Antal diakonbefattningar: 102 (2018)

Anta anställda: ca 3 200 (2019)
Antal förtroendevalda: ca 3 440 (2019)

En tjej sjunger solo framför en ungdomskör.

Svenska kyrkan i siffror

Svenska kyrkan har drygt 5,6 miljoner medlemmar. Här finns statistik för kyrkans medlemsutveckling och för kyrkans verksamhet.