Foto: Camilla Lindskog

Om biskop Johan Tyrberg

Läs mer om biskopen, hans valspråk och CV.

Johan Tyrberg prästvigdes för Lunds stift 1990 och vigdes till biskop i Uppsala domkyrka den 24 augusti 2014. Han togs därefter emot som biskop i Lunds stift vid en högtidlig gudstjänst i Lunds domkyrka den 30 augusti. Johan Tyrberg är stiftets 69:e biskop.

Biskopens huvuduppgift är att leda och inspirera kyrkan i stiftet. Tillsammans med domkapitlet har biskopen ansvar för att kyrkans lära och ordning följs. Dessutom viger biskopen präster och diakoner till tjänst i kyrkan. Som biskop är man självskriven ordförande i stiftsstyrelsen och i domkapitlet.

Biskop Johan har som valspråk Jesusorden ”Jordens Salt”
– Jesus säger att vi är Jordens salt. Det finns olika tolkningar av det, men vilken tolkning man än väljer är tanken att Guds folk ska blandas i omgivningen. Vi har vår kallelse att leva i världen, i samhället. Utblandade som salt, märkbara som salt. Så vill jag leva och jag vill visa vägen till ett sådant liv, säger biskop Johan.

Biskop Johans CV.