Foto: Camilla Lindskog

Om biskop Johan Tyrberg

Läs mer om biskopen, hans valspråk och CV. Här finns också länkar till hans sociala kanaler och podcasten "På djupet med biskop Johan".

Johan Tyrberg prästvigdes för Lunds stift 1990 och vigdes till biskop i Uppsala domkyrka den 24 augusti 2014. Han togs därefter emot som biskop i Lunds stift vid en högtidlig gudstjänst i Lunds domkyrka den 30 augusti. Johan Tyrberg är stiftets 69:e biskop.

Biskopens huvuduppgift är att leda och inspirera kyrkan i stiftet. Tillsammans med domkapitlet har biskopen ansvar för att kyrkans lära och ordning följs. Dessutom viger biskopen präster och diakoner till tjänst i kyrkan. Som biskop är man självskriven ordförande i stiftsstyrelsen och i domkapitlet.

Biskop Johan Tyrberg om sitt valspråk: Jordens salt

- Jordens salt är mitt valspråk och motto. Det påminner mig om att Jesus i Matteusevangeliet kapitel 5 vers 13 säger att vi är Jordens salt. Vi har en uppgift och en roll i världen och för världen.

- Saltet har många uppgifter och betydelser. Oftast tänker vi på det som smakförstärkare. Låt oss vara det. Liksom saltet inte gör någon nytta i saltkaret, utan behöver spridas i maten, så behöver vi spridas i samhället och bland människor.

- Om saltet saknas märks det. Så kan det märkas att något saknas om man inte tar hänsyn till människans andliga behov. Liksom saltet kan göra skillnad även i små kvantiteter, ska vi inte förtvivla när gruppen som samlas till bön och gudstjänst blir liten. Vi kan göra skillnad ändå. Saltet är nödvändigt för livet. Utan salt kan cellerna inte binda vatten och vi torkar ut. Så tror jag det är med kyrkans roll, vi behövs för livets skull.

Länkar till vidare läsning (och lyssning):

Biskop Johan Tyrbergs CV (PDF). 

Podcasten På djupet med biskop Johan (Spotify)

Biskop Johan Tyrberg på Facebook

Biskop Johan Tyrberg på LinkedIn.

Biskop Johans valspråk är "Jordens salt".

Biskop Johan Tyrbergs vapen

Guds ljus får allt annat ljus att blekna.

Signerat biskop Johan Tyrberg

Här samlas ett urval av biskop Johan Tyrbergs artiklar, blogginlägg, predikningar med mera.

Filmade samtal

Här kan du ta del av samtal mellan biskop Johan Tyrberg och gäster.