Arbete som diakon

Att söka anställning som diakon

Här kan du hitta information om hur det går till att söka anställning som diakon.

Så här gör du

När du söker anställning som diakon ska dina handlingar vara kompletta. Följande handlingar skall finnas med:

1. Ansökan

2. Meritsammanställning/CV

3. Kopia på examensbevis från behörighetsgivande fackutbildning

4. Kopia på utbildningsbevis från Utbildningsinstitutet

5. Kopia på diakonbrev

6. Övriga betyg och intyg 

När du skickat din ansökan - vad händer då?

Efter sista ansökningsdag skickas ansökningshandlingarna till stiftskansliet för behörighetsprövning av domkapitlet. Domkapitlet sammanträder en gång i månaden.

Enligt kapitel 34 ska domkapitlet, innan församlingen tillsätter en präst eller diakon, behörighetspröva och avge ett yttrande över de behöriga sökandena.

Detta gäller både tillsättning av kyrkoherde, komminister och diakon. Om församlingen ska tillsätta en vikarierande kyrkoherde behöver behörighetsprövning göras ifall vikariatet överstiger tre månader. Vid tillsättning av vikarierande komminister/diakon behörighetsprövar domkapitlet efter sex månader.

Vid tillsättning av kyrkoherde samt även vissa specialtjänster genomför domkapitlet intervjuer. Intervjuerna sker av domkapitlets valda intervjugrupp. Intervjugruppen består av två representanter från domkapitlet samt handläggande tjänsteman.

Läs domkapitlets policy för tillsättning av tjänster

Mer om diakoni

Christian Senniksen arbetar framför allt med människor som på olika sätt lever i samhällets marginaler.

Att bli diakon

Välkommen till gemenskapen i Lunds stift. Denna information vänder sig till dig som är intresserad av att bli diakon i Lunds stift.

Ny rapport: Så bidrar diakonin till samhällsekonomin

Svenska kyrkans diakoni, det sociala arbetet, har ett samhällsekonomiskt värde på minst 1,5 miljarder kronor. Det framkommer i en ny rapport som presenterar den hittills mest heltäckande kartläggningen av Svenska kyrkans diakonala verksamhet.

Diakonala utmaningar

Lunds stift satsar på att stötta människor som står längst ifrån arbetsmarknaden. Genom ESF-projekt Samverkan utvecklas arbetet med arbetslivsinriktad rehabilitering i församlingarna