Välkommet påvebesök med betydelse för kyrkans framtid

Nyhet Publicerad Ändrad

Påven kommer till Lund. Det har aldrig tidigare hänt trots stadens stolta anor som Nordens kyrkliga huvudstad, berättar biskopens kaplan Per Arne Joelsson.

Den påvliga legaten Nicolaus Breakspear (senare påve Hadrianus IV) undvek Danmark vid sin viktiga resa till Skandinavien år 1152. Inför Johannes Paulus II besök i de nordiska länderna 1989 skrev jag optimistiskt som ordförande i det lokala ekumeniska rådet till Vatikanen, att påven borde ha Lund på sin reserutt. Det resulterade faktiskt i ett mycket vänligt svar! Men närmare oss än på Själland har någon påve inte varit.

Vid 25-årsjubileet i maj 2014 av Johannes Paulus II besök firades en viktig vesper i Lunds domkyrka med chefen för det påvliga rådet för kristen enhet kardinal Kurt Koch som hedersgäst och biskop Antje som värd. Påvens tema vid besöket ”Förkunna evangelium för hela skapelsen” togs fram på nytt. Det blev tydligt att uppdraget mot hela skapelsen kan förena de kristna även om det finns skillnader i kyrkosynen.

Den högtidliga vespern klargjorde nog också för kardinalen att domkyrkan i Lund har resurser att inrama stora händelser. Det generösa bruket av rökelse utlöste visserligen brandlarmet men stadens brandsoldater ställde upp som ett stiligt hedersgarde vid utgångsprocessionen.

Blixtvisiten kommer att kunna ge avtryck för framtiden i hela kyrkan.

Per Arne Joelsson

En betydelsefull händelse i Lunds historia var när Lutherska världsförbundet grundades 1947 med lundaprofessorn och blivande biskopen Anders Nygren som förste ordförande. Påvens besök i oktober berör främst 500-årsminnet av den lutherska reformationen.  Lund blir också av det skälet en välmotiverad mötesplats för den internationella kyrkan.

Lunds domkyrka är symboliskt uppförd med dopet som grund. Kryptan både med sin vattenkälla och Johannes döparens altare i absiden påminner om dopet. Ärkebiskopen citerade nyligen påve Franciskus i en tidningsartikel. ”Tänk alltid på dopet” löd påvens maning för att klargöra den grundläggande enheten, som finns även om mycket tycks skilja och splittra kristna i olika samfund.

Ärkebiskop Antje besökte påven i maj 2015 och överlämnade en vackert specialinbunden bok om vår domkyrka. Men även biskop Johan tillsammans med stiftets kontraktsprostar gjorde visit i Vatikanen förra året och hade ett mer än timslångt samtal med kardinal Koch. Utgångspunkt för samtalet var boken From Conflict to Communion som är ett gemensamt lutherskt katolskt dokument inför år 2017.

Det är oerhört betydelsefullt att ekumeniken tas på allvar om kyrkan ska kunna förkunna det glada budskapet för hela skapelsen.

Att Franciskus redan känner till Sverige och är glad för vad landet gjort för flyktingar och andra utsatta, fick drottning Silvia ett starkt intryck av när även hon hälsade på i Vatikanen. Påven är välkommen till vårt stift. Blixtvisiten kommer att kunna ge avtryck för framtiden i hela kyrkan.

Per Arne Joelsson, biskopens kaplan, prost
perarne.joelsson@svenskakyrkan.se

Påven Franciskus kommer till Lund

Den 31 oktober 2016 kommer påven Franciskus till Lund. Det historiska besöket görs med anledning av att katoliker och lutheraner tillsammans uppmärksammar 500-årsminnet av reformationen.

Praktisk information kring påvebesöket

Var kan jag parkera? Hur åker jag kollektivt? Hur ser avspärrningarna ut och var hittar jag storbildsskärmarna? Här hittar du praktisk information.

Se eventet i efterhand här

Påve Franciskus, Lutherska världsförbundets ordförande Munib Younan och generalsekreterare Martin Junge med flera talade på Malmö Arena. Sändningen går att se i efterhand här.

J.H Rakotoniaina

Information en English

World history in the making. The Pope is coming to Lund. It’s a brief visit that will have an impact on many levels. Here below you can meet five people who are preparing to meet the Pope.

Välkommet påvebesök med betydelse för kyrkans framtid

Påven kommer till Lund. Det har aldrig tidigare hänt trots stadens stolta anor som Nordens kyrkliga huvudstad, berättar biskopens kaplan Per Arne Joelsson.

Martin Junge och Kurt Koch.

"500 år av kyrklig splittring går mot sitt slut"

Tillsammans i hoppet. Text av kardinal Kurt Koch, ordförande, Påvliga rådet för kristen enhet och Martin Junge, generalsekreterare, Lutherska världsförbundet.