Christian Senniksen arbetar framför allt med människor som på olika sätt lever i samhällets marginaler.
Foto: Maria Lundström

Att bli diakon

Denna sida vänder sig till dig som är intresserad av att bli diakon i Lunds stift. Här får du information om utbildning, antagning och praktik.

Så utbildar du dig till diakon

Som diakon finns du med i livets alla situationer, från livets början till dess slut. Du möter och samtalar med människor, står på de förtrycktas sida, försvarar människors rätt och hjälper människor att gestalta Guds kärlek.

Förkunskapskrav

För att ansöka till diakonutbildningen måste du först ha en kandidat- eller yrkesexamen om 180 högskolepoäng. Minst 90 högskolepoäng ska vara inom socialt arbete, psykologi, vård och omvårdnad eller hälsovetenskap.

Har din kandidat- eller yrkesexamen en annan inriktning måste du komplettera med 90 högskolepoäng inom något av de ovan nämnda ämnena. 

Möjlighet till dispens

Prata med rekryteraren om möjligheten att tillgodoräkna dig högskolepoäng från andra utbildningar eller om du vill få annan utbildning validerad. Kontaktuppgifter till rekryteraren hittar du här på sidan.

Så söker du för att få plats i antagningsprocessen

Du som funderar på att bli diakon ska träffa rekryteraren för ett första samtal. Du bokar samtal genom att mejla till rekryteraren. Kontaktuppgifter till rekryteraren hittar du här på sidan. 

Beroende på hur långt du har kommit i dina tankar om att bli diakon får du vid samtalet eventuellt också en blankett för intresseanmälan. Komplett intresseanmälan ska vara inlämnad senast den 31 januari det år antagningsprocessen äger rum. Anmälan ska bland annat innehålla rekommendationsbrev och församlingsintyg och utdrag ur belastningsregistret ska visas upp. 

Du ska göra fyra veckors praktik i en församling. Du handleds av en erfaren diakon. Din praktikplats planeras i samråd med diakonrekryteraren utifrån din kunskap, erfarenhet och bostadsort.

Under hösten, efter din praktik, blir du tillsammans med övriga sökande, kallad till antagningsdagar på stiftsgården Åkersberg i Höör. Där träffar och samtalar du med olika personer, bland andra biskop, terapeut, präst och diakon i församlingstjänst och representanter för domkapitlet. Du gör även en enskild själavårdsövning och deltar i ett boksamtal i grupp. Biskopen inhämtar praktikhandledarnas och de övriga konferensdeltagarnas synpunkter och beslutar sedan din lämplighet att bli diakon.

Någon dag efter antagningsdagarna blir du kallad till biskopen och får då besked om dina möjligheter att bli diakon i Lunds stift. Du får också ett skriftligt besked. Beskedet är preliminärt tills dess att du fått biskopsintyg i samband med ansökan till Svenska kyrkans utbildningsinstitut.  

När du blivit antagen som diakonkandidat

När du har blivit antagen som diakonkandidat fortsätter du träffa rekryteraren för samtal en gång per termin. Tid för dessa samtal bokar du med rekryteraren. Kontaktuppgifter hittar du här på sidan. 

Som antagen diakonkandidat ska du göra ytterligare fyra veckors praktik i en församling någonstans i stiftet. Målet är att du ska få så stor bredd och erfarenhet av församlingsarbete som möjligt. Efter din praktik skickar din handledare ett omdöme om dig till rekryteraren. 

När du gör praktik får du praktikarvode motsvarande CSN samt reseersättning. I de fall du behöver logi hjälper rekryteraren och församlingen till med att ordna det. 

Som antagen diakonkandidat deltar du i en samtalsgrupp om tro där du får prata tro och liv tillsammans med andra diakonkandidater. Samtalsgruppen omfattar cirka 10 timmar. 

Som antagen diakonkandidat ska du ha minst fem personliga samtal på Lunds stifts själavårdscentrum. Det innebär en samtalsserie om fem gånger med möjlighet till ytterligare fem samtal. Syftet är att reflektera kring den egna personligheten och livshistorien. Samtalen genomförs med en terapeutiskt skolad person, är kostnadsfria och administreras genom Lunds stifts själavårdscentrum. 

I kursen Mötesplats stift/student får du under åtta till tio dagar tillfälle att reflektera kring kallelse, yrkesidentitet och tro samtidigt som du får en relation till Lunds stift och dina blivande kollegor. Mötesplats stift/student görs i samverkan med studenter från de övriga tre profilyrkena präst, musiker och församlingspedagog. 

 

I Lunds stift förväntas du som blivande diakon ha ett engagemang i någon församling och regelbundet fira gudstjänst. Du ska under din studietid också ha en mentor, en erfaren diakon. Tillsammans med mentorn ska du ha samtal om tro och liv. 

I Lunds stiftsgrupp träffar du andra från ditt stift som tillhör någon av de kyrkliga profilyrkena präst, diakon, kyrkomusiker eller församlingspedagog. Gå med i stiftsgruppen genom att mejla till stiftsgruppenilund@gmail.com

Pastoralteologiskt slutår för diakoner

När du är klar med kursen Mötesplats stift/student, har deltagit i samtalsgrupp, haft dina fem personliga samtal och genomfört sammanlagt åtta veckors praktik kan du söka till det pastoralteologiska slutåret för diakoner. Slutåret innebär ett års heltidsstudier på Svenska kyrkans utbildningsinstitut i Lund eller Uppsala. Under slutåret kommer du att kallas till informationsmöte på stiftskansliet och diakonrekryteraren besöker Svenska kyrkans utbildningsinstitut under hösten.

Anmälan till Svenska kyrkans utbildningsinstitut görs digitalt via www.utbildning.svenskakyrkan.se 
Sista dagen för anmälan till hösten är den 15 april och för våren den 15 oktober. Information om utbildningen på Svenska kyrkans utbildningsinstitut får du från institutet. 

Du behöver ett biskops- och domkapitelintyg 

För att bli antagen till Svenska kyrkans utbildningsinstitut måste du ansöka om biskops- och domkapitelsintyg. Blankett för detta får du av diakonrekryteraren. Sista dag för ansökan om biskops- och domkapitelintyg till hösten är den 15 mars och för våren den 15 september. 

Du kommer sedan att bli kallad till samtal med biskopen och domkapitlet. Efter beslut skickas intygen hem till dig och du laddar upp dem tillsammans med din anmälan till Svenska kyrkans utbildningsinstitut. Intygen innebär att biskopen ämnar att viga dig till diakon samt att domkapitlet ämnar behörighetsförklara dig till diakontjänst. Detta förutsatt att du klarar av den pastoralteologiska utbildningen och diakonexamen samt har fått diakontjänst.

Diakonexamen och diakonvigning

Cirka två till tre månader innan diakonvigningen kallas du till biskopen för att få information om ämnet för diakonexamen. Diakonexamen avläggs sedan inför domkapitlet och biskopen fredagen före diakonvigningen. För att bli vigd måste du ha en diakontjänst.

Alla nyvigda diakoner går i en obligatorisk grupphandledning under sitt första år som diakon. 

Ladda ner broschyren "Att bli diakon i Lunds stift"

Relaterat innehåll

– Jag vill vara kyrka i samhället 

2023 års diakonvigning i Lunds stift närmar sig och Kristina Klingberg är en av de sju som ska vigas. Hennes väg till vigning har inte varit spikrak utan har inneburit stegvis utforskande av kallet. Möt Kristina Klingberg från Torhamn utanför Karlskrona som bor och arbetar i Malmö. 

Välkommen till Svenska kyrkans utbildningsinstitut

- här kan du utbilda dig till diakon, församlingspedagog, kyrkomusiker eller präst

Biskopsbrev – Kallad till diakon och präst i Svenska kyrkan

Ett biskopsbrev om prästens och diakonens uppdrag i Svenska kyrkan. Beskriver kriterierna och modellen för antagning av präst- och diakonkandidater i Svenska kyrkan.