Nio personer, män och kvinnor står framför en fönstervägg.
Foto: Lunds stift

Internationell referensgrupp

Referensgruppens uppdrag är att vara ett kunskapsstöd till biskopen och församlingarna när det gäller Lunds stifts internationella arbete.

Församlingar, stiftskansli och stiftstyrelse i samverkan

Den internationella referensgruppen består av personer som alla har erfarenhet och engagemang från Svenska kyrkans internationella arbete i olika sammanhang. De är personer från stiftets församlingar, handläggare i internationella frågor på stiftskansliet och förtroendevalda från stiftsstyrelsen. På fotot ser man från vänster: Carina Brink, Malmö pastorat, Tanja Borchardt, Åhus församling, Mats Leijman, stiftsstyrelsen, Tomas Andersson, Helsingborgs pastorat, Per Kristiansson, internationell handläggare, Anders Nihlgård, stiftsstyrelsen, Ida Wreland, Svedala församling, Magnus Lennartsson, Hörby församling och Lena Andersson, internationell handläggare. På bilden saknas Simon Gruvström, Nättraby-Hasslö församling, Marie Carlsson, biskopens kaplan och Marcus Nylander (tjänstledig).

Gruppen ska främja och utveckla det internationella arbetet i stiftet

Referensgruppens uppdrag är att, i Lunds stift,

  • främja och utveckla det internationella arbetet
  • bidra med kunskap, idéer, förslag och synpunkter kring stiftets internationella arbete
  • stödja, inspirera och stärka församlingarna i deras internationella arbete
  • vara en samordnande resurs för stiftskansliets internationella arbete genom att främja arbetet med internationell mission och diakoni, vänstiften och vänrelationerna i världen samt Svenska kyrkans utbytesprogram
  • hålla sig informerad om det ekumeniska och interreligiösa arbetet
  • söka samverkan med andra organisationer som arbetar med Svenska kyrkans internationella frågor

Medlemmar i referensgruppen kan vara delaktiga i konkreta uppdrag såsom inspirationsdagar, vänstiftsbesök, ekumeniska utbyten, konferenser med mera.

Välkommen att kontakta Per Kristiansson eller Lena Andersson vid Lunds stiftskansli för mer information eller om ni önskar någon form av medverkan vid arrangemang.