Foto: Linda Mickelsson /IKON

Fastigheter, arrenden och jakträtter

fastigheter till salu och lediga arrenden

-

Jakträtter

För frågor angående jakträttsupplåtelse, vänligen kontakta skogsförvaltare Dag Åkesson, 0709-359154 , dag.akesson@svenskakyrkan.se

 

Ledningsdragningar

För frågor angående ledningsdragningar vänligen kontakta Martha Henriksson-Witt, telefon direkt 046-15 55 11, sms 0708-45 89 27, martha.henriksson.witt@svenskakyrkan.se

Katarina Hallenborg

Katarina Hallenborg

Lunds stift

Chef Avdelning – egendomsförvaltning