Foto: Linda Mickelsson /IKON

Fastigheter, arrenden och jakträtter

Här hittar du information om fastigheter till salu, lediga arrenden samt jakträtter i Lunds stift.

Fastigheter till salu och lediga arrenden

Till salu: Härslövs boställe, del av Landskrona Härslöv 17:1

Ledigt arrende: Knästorp 6:1

Jakträtter

För frågor angående jakträttsupplåtelse i Lunds stift, vänligen kontakta skogsförvaltare Dag Åkesson, 0709-359154 dag.akesson@svenskakyrkan.se

 

Ledningsdragningar

För frågor angående ledningsdragningar vänligen kontakta Martha Henriksson-Witt, telefon direkt 046-15 55 11, sms 0708-45 89 27, martha.henriksson.witt@svenskakyrkan.se

Skogsbruk i Lunds stift

Lunds stift förvaltar 9400 hektar produktiv skogsmark i Skåne och Blekinge. Det är ungefär 1,6 procent av all skog inom denna region. Skogsbruket är miljöcertifierat sedan många år tillbaka.

Närbild på vete som växer på en åker.

Jord

Svenska kyrkan är en av de största markförvaltarna i Skåne och Blekinge. Som stor markförvaltare strävar Lunds stift efter att agera förutseende, stabilt och ansvarsfullt.

Gryning med soluppgång bakom skogen. Dimslöjor dansar på sjön.

Miljö och klimat

Prästlönetillgångarnas arbete med miljöfrågor styrs av den miljö- och klimatpolicy som är antagen av Stiftsfullmäktige. Förvaltningens skogsbruk är sedan många år certifierat.