Foto: Magnus Aronson/IKON

Kyrka - funktionsvariation

Svenska kyrkan arbetar både med att förbättra den fysiska tillgängligheten och med attitydfrågor till funktionshinder.

Kyrkans miljöer är ofta speciella. Många kyrkor byggdes redan på medeltiden. Dagens krav på anpassning kommer ibland i konflikt med önskemål om att bevara gamla byggnader. Sedan 2010 ska offentliga byggnader vara tillgängliga för alla. Det gäller även kyrkor och församlingshem och många församlingar har lagt ner ett stort arbete på detta.

Fysisk tillgänglighet är viktigt. Alla ska kunna komma över tröskeln. Men kanske ändå viktigare är frågan om attityd. Alla ska känna sig välkomna och delaktiga. Svenska kyrkan är en medlemskyrka. Det betyder att alla medlemmar ska ha samma möjlighet och rättighet att delta och vara aktiva i kyrkans liv.

På uppdrag av Sveriges Kristna Råd har Föreningen Furuboda tillsammans med en arbetsgrupp med representanter från olika kyrkor, arbetat med frågor kring kyrka och funktionshinder. En uppgift har varit att formulera ett policydokument, som antogs av SKR:s styrelse i mars 2008.

En kyrka för alla - ett policydokument kring kyrkornas arbete med frågor om funktionshinder

Lättläst version av Policydokument kring kyrkornas arbete med frågor om funktionshinder.

Mer om kyrkan och funktionsvariation

Funktionsvariation

Kyrkan är en plats för möten mellan människor och Gud. För att människor ska kunna möta varandra ska det också vara möjligt att vara delaktig i och påverka det som händer.