Foto: Maria Lundström

Att bli kyrkomusiker

Att arbeta som kyrkomusiker i Svenska kyrkan är ett mångfacetterat arbete. Du arbetar aktivt med människor i alla åldrar och i livets alla skeenden.

Det finns olika utbildningsvägar till kyrkomusikeryrket och du kan välja mellan att utbilda dig vid folkhögskola eller att studera vid en musikhögskola.

Kantor

Du kan bli kantor genom att gå en tvåårig utbildning på folkhögskola eller läsa 120 högskolepoäng vid högskola eller musikhögskola. Dessutom tillkommer 20 veckor vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut. För att bli kantor studerar du alltså 2,5 år.

Kandidatexamen

Kyrkomusiker på kandidatnivå blir du genom att avlägga en konstnärlig kandidatexamen med inriktning kyrkomusik, en treårig utbildning, 180 högskolepoäng, vid någon av Sveriges musikhögskolor.

För organistexamen tillkommer dessutom en pastoralteologisk utbildning på 20 veckor. I de pastoralteologiska studierna ingår gudstjänst och musik, men även teologi, samtalsmetodik, ledarskap och kännedom om Svenska kyrkan. Den innehåller dels generella utbildningsdelar som genomförs tillsammans med blivande präster, församlingspedagoger och diakoner, dels specifika utbildningsdelar för blivande kyrkomusiker. För att bli organist studerar du alltså 3,5 år.

Kyrkomusiker på masternivå

Du kan bli kyrkomusiker på masternivå genom en tvåårig påbyggnadsutbildning på den konstnärliga kandidatnivån; inriktning orgel eller kör.

Under din kyrkomusikaliska utbildning går du den pastoralteologiska utbildningsterminen en gång. 

Om du vill bli kyrkmusiker

Kontakta stiftsmusikern i det stift du vill tillhöra. Där får du information om studier och obligatoriska moment såsom praktik och Mötesplats Stift och Student (MSS).

Ladda ner intresseanmälan till Svenska kyrkans olika stift och de stiftsförlagda momenten genom att klicka här. Pdf.

Blanketten skickar du till aktuellt stift.
Du kan också kontakta de skolor som utbildar kyrkomusiker för vägledande information.

Ansökan

Ansökan till utbildningarna innehåller antagningsprov. Information om vilka krav som ställs och hur proven går till samt information om utbildningsupplägg och innehåll får du från respektive skola.

Utbildningarna är kostnadsfria men litteratur, studiebesök och eventuella resor betalar du själv. När du går utbildningen har du rätt att söka studiemedel.

Folder - så blir du kyrkomusiker

Ladda ner folder om att bli kyrkomusiker, pdf.

Här kan du utbilda dig till kantor

Marie Cederschiölds högskola
Kyrkomusikerutbildningen Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
12864 Sköndal
E-post: utbildningsstod@mchs.se
Webbplats

Geijerskolan
684 93 Ransäter
Tel: 0552-302 50 
E-post: info@geijerskolan.se
Hemsida: www.geijerskolan.se

Hjo folkhögskola *
Lundbyvägen 12, 544 31 Hjo
Tel: 0503-323 00, 323 26
E-post: info.hjo@folkbildning.net
Hemsida: www.folkhogskolan.com

Musikhögskolan i Malmö
Ystadvägen 25, 214 45 Malmö
Tel: 040-32 54 50
Hemsida: https://www.mhm.lu.se/musikhogskolan-i-malmo 

Mellansels folkhögskola *
Tingshusgatan 8, 890 42 Mellansel
Tel: 0661-65 44 00 
E-post: exp@mellansel.fhsk.se
Hemsida: www.mellansel.fhsk.se

Oskarshamns folkhögskola *
572 32 Oskarshamn
Tel: 0491-768 100 
E-post: robert.ohman.osk@folkbildning.net
Hemsida: www.oskarshamnsfolkhogskola.se

* Dessa skolor ger även kantorsutbildning på distans.

Mer om musik

Lunds stifts musikpodd

Du har väl inte missat Lunds stifts musikpodd? Varje program tar upp ämnen med anknytning till Lunds stifts musikliv. Ta på dig hörlurarna, lyssna och njut!

Musik

I Lunds stift finns det cirka 316 anställda kyrkomusiker. De träffar varje vecka en stor mängd människor i gudstjänster, vid konserter och vid körrepetitioner.