Foto: Johan Nilsson/IKON

Kyrkoantikvariska frågor

Svenska kyrkan har unika värden att förvalta. De utgör ett levande kulturarv. Med våra många värdefulla kyrkor, inventarier och kyrkogårdar ansvarar vi för landets största sammanhållna kulturarv.

FRH Future for Religious Heritage 20-21 april 2023

Lunds stadskärna med domkyrkan i fokus.

Lunds stift värd för internationell konferens om religiöst kulturarv

20-21 april 2023 hålls en internationell konferens på Kulturen i Lund kring det europeiska religiösa kulturarvet. Konferensen arrangeras av organisationen Future for Religious Heritage (FRH) och Lunds stift står som värd.

Kyrkor, kapell och bönehus

Över hela Sverige finns närmare 3 400 kyrkobyggnader, kapell och bönehus som hör till Svenska kyrkan. Alla dessa byggnader ser olika ut. Bara i Lunds stift finns drygt 500 kyrkobyggnader. Till detta kommer alla våra begravningsplatser och kyrkliga inventarier. Stiftet hjälper församlingarna i deras arbete med att förvalta denna kulturskatt. 

Kyrkorna levande rum

Detalj i kyrkan i Östra Vemmerlöv. Foto: Maria Lundström

Kyrkobyggnaden är full av historia. Föremål och detaljer av olika slag rymmer berättelser. Samtidigt är rummet inte ett museum utan används än i dag. Här firas gudstjänst och här äger viktiga händelser i människors liv rum. Många människor känner starkt för kyrkorummet och kyrkobyggnaden. Den är betydelsefull. Det är viktigt att den finns där och att den vårdas. Som medlem i Svenska kyrkan är du med och bevarar kyrkobyggnaden och därmed en del av Sveriges historia.

Heikki Ranta är stiftsantikvarie i Lunds stift och hjälper församlingarna i stiftet med kunskap och råd och kyrkobyggnadsfrågor. Stiftsantikvarien ska verka för förändringar i kyrkorummet med bibehållen kulturhistorisk hänsyn. Pia Ukkonen är handläggare och ger stöd till församlingarna och informerar om de administrativa rutiner och IT-system för kyrkoantikvarisk ersättning och kyrkounderhållsbidrag.

Kyrkogården öppet historiskt arkiv

Det utseende som våra kyrkogårdar och begravningsplatser har idag speglar samhällets syn på död och begravning under flera hundra år. Kyrkogårdarna är som öppna historiska arkiv. Hit har alla tillträde, och här finns ett botaniskt, arkitektoniskt, religiöst och etnologiskt kulturarv.

Kyrkogårdarna har blivit en viktig del av vårt definierade kulturarv i ganska sen tid. Det utseende som våra kyrkogårdar och begravningsplatser har idag speglar samhällets syn på död och begravning under flera hundra år, både när det gäller kyrkogårdarnas arkitektoniska utformning med kvarter, gångar och trädkransar, och gravanordningarnas utformning med gravstenar, inskriptioner, utsmyckningar och val av växter.

Kyrkogårdarna besöks av allt fler människor, som inte nödvändigtvis har anhöriga begravda där. Det är oftast tyst och fridsamt på en kyrkogård. Kyrkogårdarna är öppna historiska arkiv till vilka alla har tillträde. Här finns ett botaniskt, arkitektoniskt, religiöst och etnologiskt kulturarv.

Ekonomiska ersättningar och bidrag

Kyrkoantikvarisk ersättning, KAE, är statens ersättning till Svenska kyrkan för vårdnaden av det kyrkliga kulturarvet. Ersättningen går till åtgärder på kyrkor, klockstaplar, begravningsplatser och kyrkliga inventarier samt i vissa fall kyrktomter. Fördelningen av ersättningen förs av stiftsstyrelsen.

Kyrkounderhållsbidrag, KUB, är stiftets egna pengar som i första hand går till församlingar med svag ekonomi. Bidraget går endast till åtgärder på kyrkor och klockstaplar. Till skillnad från den kyrkoantikvariska ersättningen beviljas kyrkounderhållsbidrag i första hand till löpande underhållsåtgärder såsom målning, putslagning eller större renoveringar.  

Kyrkvind.

Historisk hantverkskonst kartlagd

I ett webbinarium 28 oktober 2022 presenterades resultaten av flera års forskning kring medeltida timmermanskonst, kalkbruk och kalkmåleri samt glasmåleri i Lunds stifts kyrkor. Även resultatet från Kulturens projekt ”Yttertaken på kyrkorna i Lunds stift”, presenterades. På den här sidan kan du ta del av presentationerna i efterhand.

Trion som uppträdde på Church Keys - Kyrkorock: Elin EllyEve Svensson, Loney Dear och Pernilla Andersson.

Kyrkorock fyllde 1800-talskyrkan

Syftet med Church Keys - Kyrkorock är att fylla underutnyttjade kyrkor med musik, erbjuda spännande spellokaler för både kända och okända artister och att få nya grupper att upptäcka det fantastiska kyrkliga kulturarvet. Förhoppningarna infriades med råge under konsertkvällen i Ignaberga nya kyrka 24 september 2022.

1800-tals kyrkan i Ignaberga bjuder in till Church Keys - Kyrkorock

Den 24 september blir det konsertkväll i Ignaberga kyrka med tre sinsemellan olika artister: Pernilla Andersson, Loney Dear och Elin EllyEve Svensson.

Kyrkorum med upplysta valv, i centrum av bilden ett triumfkrucifix.

Upptäck kulturarvet

Kyrkor och begravningsplatser är fulla av historia och rymmer olika slag av berättelser. Samtidigt är rummen och platserna inte museala utan används än idag, ett levande kulturarv.