Protokoll Lunds stiftsstyrelse

Här hittar du protokoll från Lunds stiftsstyrelses möten från 2008 och framåt.

Mötestider stiftsstyrelsen 2023

  • 25 januari 2023 (AU 11 januari)
  • 22 februari (AU 8 februari)
  • 22 mars (AU 8 mars)
  • 19 april (AU 12 april)
  • 24 maj (AU 3 maj)
  • 21 juni (AU 7 juni)
  • 20 september (AU 6 september)
  • 24 oktober (AU 11 oktober)
  • 15 november (AU 1 november)
  • 20 december (AU 6 december)