Internationellt

Lunds stift arbetar med internationella frågor inom ramen för Act Svenska kyrkan, genom vänrelationer och samarbetspartners runt om i världen samt genom olika internationella program för unga vuxna som vill lära sig mer om internationellt arbete inom kyrkan.

Lunds stift är en del av den världsvida kyrkan

Kyrkan, som Svenska kyrkan är en del av, är global och verkar i ett globalt och internationellt sammanhang. Kyrkans globalitet sätter in Svenska kyrkans sammanhang i ett internationellt perspektiv. Lunds stift behöver kontakter med kyrkor i olika länder och i olika sammanhang för att kunna lära om Gud ur flera perspektiv och erfarenheter. Samtidigt har vi ett ansvar i världen. När en del av kyrkan kämpar med utmaningar är hela kyrkan en kämpande kyrka. Genom samarbetet inom ramen för Act Svenska kyrkan arbetar Lunds stift tillsammans med kyrkor, organisationer och tusentals frivilliga runt om i världen långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor, och kan vara med och agera snabbt vid katastrofer.

Vänrelationer med andra stift och församlingar i världen 

Ett viktigt inslag i Lunds stifts internationella arbete är vänrelationer med andra stift och församlingar i olika länder. Människor uppfattar evangeliet och utmaningen att forma en kyrka på olika sätt. För att få del av en större bild än vad vi kan skapa på egen hand behöver vi aktivt lyssna på andra kristna i andra delar av kyrkan i ett ekumeniskt sammanhang. Detta sker lokalt, regionalt, nationellt och globalt.

Lunds stift har formella vänstiftsrelationer med Evangelische Kirche in Mitteldeutschland och med North Eastern Diocese (NED) i Tanzania. Stiftet samarbetar också sedan flera år tillbaka med Lui-stiftet i Sydsudan och har en ekumenisk vänrelation med kristna palestinier.

Internationella program för unga vuxna

Lunds stift arbetar med olika internationella program för unga vuxna som vill åka ut i världen och lära sig mer om internationellt arbete i kyrkan, till exempel genom Svenska kyrkans utbytesprogram ”Ung i den världsvida kyrkan” eller praktikantprogrammet med North Eastern Diocese i Tanzania. 

Vänstift och vänrelationer

En viktig del av det internationella arbetet är samarbeten mellan stift, församlingar i Sverige och deras motsvarigheter utomlands. Lunds stift har flera vänrelationer i Tyskland, Sydsudan, Tanzania och Israel/Palestina. Här nedan kan du läsa om respektive vänrelation.

Nio personer, män och kvinnor står framför en fönstervägg.

Internationell referensgrupp

Referensgruppens uppdrag är att vara ett kunskapsstöd till biskopen och församlingarna när det gäller Lunds stifts internationella arbete.

Stipendier för unga vuxna som vill åka ut

Lunds stift hjälper unga vuxna mellan 18-30 år som vill resa ut i världen för att lära känna en systerkyrka och få inblick i kultur, församlingsliv och levnadssätt. Stiftet arbetar med Svenska kyrkans utbytesprogram "Ung i den världsvida kyrkan", ett volontärprogram i Tanzania och med Lunds missionssällskaps resestipendier.

Nyheter internationellt arbete

Kyrkan sprider hopp och framtidstro i Sydsudan

Publicerad:

Efter en lång och komplicerad visumprocess, blev det äntligen dags för ett efterlängtat och långväga besök från Sydsudan: Biskop Stephen Dokolo med frun Lilian Clement, från LUI-stiftet, tillbringade två varma juniveckor i Lunds stift. - Vi har mött så mycket kärlek och värme, gästfrihet och leenden, säger Lilian.

Bossey firar 75 år

Publicerad:

Den 25 oktober firar det ekumeniska institutet Bossey i Schweiz 75 år. Bossey drivs av Kyrkornas världsråd och har en stor plats i mångas hjärtan. Det kallas kärleksfullt för "ett ekumenikens levande laboratorium".

Prästen Emma Jansson studerar med kristna från hela världen

Publicerad:

Bossey är ett ekumeniskt institut som drivs av Kyrkornas världsråd och universitetet i Genève. Sedan början av hösten 2021 studerar Emma Jansson här. Emma som har sina rötter i Lunds stift brinner för ekumenik och kristen enhet. ”Jag trivs otroligt bra och lär mig nytt varje dag”, säger hon.

Digitalt nyhetsbrev.

Prenumerera på nyhetsbrevet Internationellt arbete i Lunds stift

Håll dig uppdaterad om vad som händer inom området internationellt arbete i Lunds stift. Nyhetsbrevet utkommer fyra gånger per år.

Läs publicerade nummer av nyhetsbrevet Internationellt arbete i Lunds stift

Här kan du läsa tidigare utgåvor av nyhetsbrevet Internationellt arbete i Lunds stift.

Kvinnlig präst på strand med barn i bakgrunden.

Act Svenska kyrkan

Tillsammans med kyrkor, organisationer och tusentals frivilliga arbetar Act Svenska kyrkan långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor, och agerar snabbt när katastrofen inträffar.

En gåva för världen

Som månadsgivare tar du ställning för alla människors rätt till ett värdigt liv.

Bli månadsgivare