Internationellt

Lunds stift arbetar med internationella frågor inom ramen för Act Svenska kyrkan, genom vänrelationer och samarbetspartners runt om i världen samt genom olika internationella program för unga vuxna som vill lära sig mer om internationellt arbete inom kyrkan.

Lunds stift är en del av den världsvida kyrkan

Kyrkan, som Svenska kyrkan är en del av, är global och verkar i ett globalt och internationellt sammanhang. Kyrkans globalitet sätter in Svenska kyrkans sammanhang i ett internationellt perspektiv. Lunds stift behöver kontakter med kyrkor i olika länder och i olika sammanhang för att kunna lära om Gud ur flera perspektiv och erfarenheter. Samtidigt har vi ett ansvar i världen. När en del av kyrkan kämpar med utmaningar är hela kyrkan en kämpande kyrka. Genom samarbetet inom ramen för Act Svenska kyrkan arbetar Lunds stift tillsammans med kyrkor, organisationer och tusentals frivilliga runt om i världen långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor, och kan vara med och agera snabbt vid katastrofer.

Vänrelationer med andra stift och församlingar i världen 

Ett viktigt inslag i Lunds stifts internationella arbete är vänrelationer med andra stift och församlingar i olika länder. Människor uppfattar evangeliet och utmaningen att forma en kyrka på olika sätt. För att få del av en större bild än vad vi kan skapa på egen hand behöver vi aktivt lyssna på andra kristna i andra delar av kyrkan i ett ekumeniskt sammanhang. Detta sker lokalt, regionalt, nationellt och globalt.

Lunds stift har formella vänstiftsrelationer med Evangelische Kirche in Mitteldeutschland och med North Eastern Diocese (NED) i Tanzania. Stiftet samarbetar också sedan flera år tillbaka med Lui-stiftet i Sydsudan och har en ekumenisk vänrelation med kristna palestinier.

Internationella program för unga vuxna

Lunds stift arbetar med olika internationella program för unga vuxna som vill åka ut i världen och lära sig mer om internationellt arbete i kyrkan, till exempel genom Svenska kyrkans utbytesprogram ”Ung i den världsvida kyrkan” eller praktikantprogrammet med North Eastern Diocese i Tanzania. 

Vänstift och vänrelationer

En viktig del av det internationella arbetet är samarbeten mellan stift, respektive församlingar i Sverige och deras motsvarigheter utomlands. Lunds stift har flera vänrelationer.

Internationell referensgrupp

Från och med mandatperioden 2022-2025 finns det en internationell referensgrupp kopplad till Lunds stift. Referensgruppens uppdrag är att vara ett kunskapsstöd till biskopen och församlingarna när det gäller stiftets internationella arbete.

Stipendier för unga vuxna som vill åka ut

Lunds stift hjälper unga vuxna mellan 18-30 år som vill resa ut i världen för att lära känna en systerkyrka och få inblick i kultur, församlingsliv och levnadssätt. Stiftet arbetar med Svenska kyrkans utbytesprogram "Ung i den världsvida kyrkan", med ett praktikprogram i Tanzania och med Lunds missionssällskaps resestipendier.

Vi lever alla under samma himmel

Vi har alla samma rättigheter. Var med i kampen för varje människas rätt till ett värdigt liv.

Läs mer