Internationellt

Svenska kyrkan och Lunds stift är en del av en världsvid kyrka. Här möts människor av tro från hela världen för att hjälpa och stötta varandra.

Sommarläger i Betlehem Foto: Marie Körner

Lär känna våra internationella partners!

På vår interna hemsida kommer vi att presentera våra samarbetspartners på lite olika sätt. Välkommen att ta del av dem.

Länk till intranätet.

Tack vare det internationella samarbetet in ramen för Act Svenska kyrkan är den kristna kyrkan en stark röst för solidaritet, rättvisa och medmänsklighet runt om i världen. Kyrkan är också engagerad i en mängd biståndsprojekt inom sjukvård, utbildning, jordbruk, vattenförsörjning, med mera.  

Ett viktigt inslag i det internationella arbetet är vänrelationer mellan stift och mellan församlingar i olika länder. Lunds stift har sedan våren 2019 två formella vänstiftsrelationer, Evangelische Kirche in Mitteldeutschland och North Eastern Diocese (NED) i Tanzania samt sedan flera år samarbete med Lui-stiftet i Sydsudan och en ekumenisk vänrelation med kristna palestinier. Dessutom deltar Lunds stift i utbytesprogram för ungdomar och unga vuxna till Tanzania, Costa Rica, Filippinerna och Israel/Palestina.  

I Hong Kong och Tanzania finns utsänd personal från Lunds stift på plats för att undervisa vid universitet och samarbeta med den lokala kyrkan.

Ung i den världsvida kyrkan och praktikantprogram

Svenska kyrkans utbytesprogram heter Ung i den världsvida kyrkan. Svenska ungdomar besöker Svenska kyrkans samarbetsparters i olika länder under tre månader och ungdomar därifrån besöker oss i Sverige under lika lång tid. Dessutom driver Lunds stift tillsammans med North-Eastern Diocese i Tanzania ett praktikantprogram där unga vuxna får möjlighet att praktisera vid kyrkans institutioner.

Intervjuer nedan ifrån kontaktresa till Uganda 12 – 22mars 2018 för att möta stiftsledning och människor ifrån Lui Diocese i exil

Du möter;

  • Lillibeth – som påbörjade en lärarutbildning på institutet Kotobi men fick avbryta p.g av kriget
  • Biskop Stephen Dokolo
  • Lillian – Biskopens hustru, lärare och högsta beskyddare för kvinnoorganisationen Mothers Union
  • Doris – en ung mamma som drömmer om möjligheten till utbildning
  • Martin – huvudlärare vid flyktingarnas skola i Kiryandongo
  • Georgia Gelfi – koordinator för organisationen CUAMM som driver Lui sjukhus
  • Vasco Tadu – stiftskassör i Lui
  • Veronica – sjuksköterska och ledare för Mothers Union i flyktinglägret Kiryandongo

Dessutom filmer som visar hur vi som gäster tas emot med trummor och sång, hur Mothers Union gruppen vid sitt veckomöte syr sanitetsbindor i textil, sång och nattvardfirande från gudstjänst i flyktinglägret och barns lek.

Marie Körner

Marie Körner

Lunds stift

Stiftsadjunkt för internationella frågor, vänstift, ekumenik och religionsdialog

Per  Kristiansson

Per Kristiansson

Stiftsadjunkt för teologi och mission