Foto: Alex & Martin /IKON

Föreningar knutna till Lunds stift

Läs mer om de grupper och föreningar som har direkt anknytning till stiftet.

Stiftshistoriska sällskapet

Stiftshistoriska sällskapet i Lunds stift vill väcka och samordna intresset för historiska studier som rör Lunds stift och dess församlingar.

Kvinnor i Svenska kyrkan i Lunds stift

Kvinnor i Svenska kyrkan är en ideell förening som har lokala grupper i varje stift. Man arbetar för att uttrycka kristen tro utifrån kvinnors erfarenheter, att stödja och stimulera kvinnors insatser i kyrkan och samhället och att stödja utsatta kvinnor i Sverige och i världen.

Syföreningar i Lunds stift

Syföreningar i Lunds stift har till uppgift att stötta de kyrkliga arbetsföreningarnas arbete.