Foto: Alex & Martin /IKON

Föreningar och grupper knutna till Lunds stift

Läs mer om de grupper och föreningar som har direkt anknytning till stiftet.

Killans bönegård på Österlen

Killans bönegård i Ö Vemmerlöv på Österlen är en plats för bön, reträtt och andlig vägledning. Bönegården drivs som en ideell förening.

Logotyp för Kvinnor i Svenska kyrkan i Lunds stift.

Kvinnor i Svenska kyrkan i Lunds stift

Kvinnor i Svenska kyrkan vill lyfta fram kvinnors erfarenheter och perspektiv och stödja insatser för en rättvis och hållbar utveckling i samhälle och kyrka. I Lunds stiftsgrupp bjuds medlemmar in till samtalsgrupper, frukostmöten, studiecirklar och danskvällar.

Kyrkosångsförbundet i Lunds stift

För att stimulera alla körsångare finns Lunds stifts kyrkosångsförbund som den lokala stiftsföreningen, ett av de 21 delförbund som ingår i Sveriges Kyrkosångsförbund. Vi organiserar kurser och kördagar med mera.

Logotyp Laurentiistiftelsen.

Laurentiistiftelsen

Laurentiistiftelsen är en kristen gemenskap och studenthem i södra Lund.

Stiftshistoriska sällskapet i Lunds stift

Stiftshistoriska sällskapet i Lunds stift vill väcka och samordna intresset för historiska studier som rör Lunds stift och dess församlingar.

Syföreningar i Lunds stift

Syföreningar i Lunds stift har till uppgift att stötta de kyrkliga arbetsföreningarnas arbete.

Gult kors.

Svenska kyrkans lekmannaförbund

Svenska kyrkans lekmannaförbund bildades 1918 och är en självständig organisation inom Svenska kyrkan som verkar på församlings-, stifts- och riksnivå. I Lunds stift finns cirka 1200 medlemmar.

Vitt kors med vit flamma mot röd bakgrund och texten Svenska kyrkans unga.

Svenska kyrkans unga i Lunds stift

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av barn och unga som vill upptäcka och dela kristen tro. Välkommen till Lunds distrikt.