Martin Junge och Kurt Koch.
Foto: LWF

"500 år av kyrklig splittring går mot sitt slut"

Nyhet Publicerad Ändrad

Tillsammans i hoppet. Katoliker och lutheraner uppmärksammar 500-årsminnet av reformationen tillsammans. Text av kardinal Kurt Koch, ordförande, Påvliga rådet för kristen enhet och Martin Junge, generalsekreterare, Lutherska världsförbundet.

År 1517, i den tyska staden Wittenberg, gick munken Martin Luther till öppen protest mot den utbredda handeln med avlatsbrev. Han gjorde det i enlighet med sin teologiska och andliga övertygelse. Luthers mål var aldrig att grunda en ny kyrka men utvecklingen ledde till att den västerländska kristenheten splittrades, något som i sin tur gav upphov till konflikter och våld vars följder vi fortfarande kan känna av. Varje tidigare minnesdag av reformationen har varit en källa till polemik och konfrontation mellan våra två traditioner.

Men den här gången kommer det att bli annorlunda. Den 31 oktober 2016 ska påve Franciskus, som företrädare  för katolska kyrkan, och biskop Munib Younan och pastor Martin Junge, som representerar de 145 medlemskyrkorna i Lutherska världsförbundet, tillsammans stå som värdar för det gemensamma uppmärksammandet av reformationen, som inleder 500-årsminnet.

Det är första gången i historien som katoliker och lutheraner tillsammans uppmärksammar minnet av reformationen på global nivå – en frukt av 50 års internationell dialog.  Dialogen initierades efter det Andra Vatikankonciliet och har skapat en ömsesidig förståelse mellan oss. Den har bekräftat vår gemensamma övertygelse att det är mer som förenar än som skiljer oss. Den har gett uttryck för vår övertygelse att dopet kallar katoliker och lutheraner till en enda kropp.

Bland de många överenskommelser som nåtts under decennierna av dialog är Den gemensamma deklarationen om rättfärdiggörelseläran, från 1999, av central betydelse. Deklarationen innebär att katoliker och lutheraner lyckats överbrygga huvudkontroversen från 1500-talet som ledde till splittring. Denna milstolpe utgör den teologiska grunden för det gemensamma uppmärksammandet av reformationen och gör det möjligt att uppfylla vårt löfte att lägga gamla konflikter till handlingarna och öppna upp för enighet.

Det gemensamma uppmärksammandet i Lund och Malmö har fått den talande rubriken “Från konflikt till gemenskap – Tillsammans i hoppet”. En gemensam bön kommer att hållas i Lunds domkyrka och på Malmö arena hålls ett event som är öppet för allmänheten.

”Från konflikt till gemenskap” är även rubriken på en rapport från den internationella lutherska – romersk-katolska enhetskommissionen. Rapporten tar upp reformationens historia som den uppfattas av båda kyrkorna tillsammans, analyserar tvistefrågorna och pekar ut de  meningsskiljaktigheter som anses överbryggade tack vare dialog och ömsesidig förståelse.  Den tar även upp de ämnen som kräver vidare diskussion, inte minst förståelsen för kyrkan, prästämbetet och nattvarden.

Det gemensamma uppmärksammandet kommer att bygga på tre huvudpunkter: tacksägelse, ånger och gemensamt vittnesbörd.

 • Tacksägelse: för Ordets gåva från Gud, hur det talades på nytt i kyrkan och till världen och fortsätter att tala till oss nu.  Men även för de särskilda gåvor reformationen bidragit med, liksom de gåvor som katoliker och lutheraner ser hos varandra.
 • Ånger: eftersom kyrkans enhet gick förlorad. Men också med tanke på det oerhörda lidande som människor fått utstå på grund av teologiska dispyter som förenats med och utnyttjats av politiska intressen. 
 • Gemensamt vittnesbörd: eftersom lutheraner och katoliker, samtidigt som vi fortsätter att söka enhet, tillsammans kan vittna om glädjen och skönheten i tron och dess kraft att förändra, särskilt för de fattiga, utsatta och förtryckta. Det gemensamma uppmärksammandet uppmuntrar både katoliker och lutheraner att ge, på grund av den nåd de tar emot i och genom Kristus.
  Det gemensamma uttalandet som ska skrivas under av påve Franciskus och lutherska världsförbundets ordförande biskop Munib Younan, kommer att ta upp alla tre punkterna. Den tredje punkten — utfästelse om gemensamt vittnesbörd — kommer att understrykas särskilt under eventet på Malmö arena. En överenskommelse om samarbete kommer att skrivas under mellan lutherska världsförbundet, som just nu hjälper över 2,3 miljoner flyktingar världen över, och det katolska Caritas Internationalis, med närvaro i 164 länder Katoliker och lutheraner kommer att visa att löftet att lämna våra konflikter bakom oss kommer att bära frukt i medkänsla och hjälp till nästan i en värld som är sårad och splittrad av konflikter, våld och miljöförstörelse.

Samtidigt som katoliker och lutheraner är kallade manifestera en gemensam framtid är det tydligt att detta historiska steg inte kan tas isolerat från våra övriga ekumeniska relationer. Andra ekumeniska representanter kommer därför att delta , sida vid sida med katoliker och lutheraner, och uppmuntra till en vidare utveckling genom sin närvaro.

I en värld som kämpar med splittring,våld och konflikt, vill lutheraner och katoliker från djupet av sin delade tro på en treenig Gud göra följande offentliga uttalande:

 • Katoliker och lutheraner ska tillsammans röra sig ännu närmare sin gemensamma herre och frälsare Jesus Kristus
 • Det är meningsfullt att upprätthålla en dialog
 • Det är möjligt att lämna konflikter bakom sig
 • Hat och våld, även på religiös grund, får inte avfärdas eller rättfärdigas utan ska tydligt fördömas
 • Mörka minnen kan blekna och försvinna
 • En smärtsam historia utesluter inte en ljus framtid
 • Det är möjligt att gå från konflikt till gemenskap och att göra resan tillsammans och med hopp
 • Det finns en kraft i försoningen, eftersom den gör oss fria att vända oss till varandra, men även att vända oss till andra med kärlek och hjälp

Det gemensamma uppmärksammandet kommer att betyda mycket för att uppmuntra katoliker och lutheraner i deras  gemensamma vittnesbörd inför en sårad och splittrad värld. Det kommer även att ge drivkraft att fortsätta en ännu intensivare dialog så att de meningsskiljaktigheter som återstår också kan överbryggas och att den enhet vi hoppas på kan uppnås.

Kardinal Kurt Koch, ordförande, Påvliga rådet för kristen enhet
Martin Junge, generalsekreterare, Lutherska världsförbundet

 

Påven Franciskus kommer till Lund

Den 31 oktober 2016 kommer påven Franciskus till Lund. Det historiska besöket görs med anledning av att katoliker och lutheraner tillsammans uppmärksammar 500-årsminnet av reformationen.

Praktisk information kring påvebesöket

Var kan jag parkera? Hur åker jag kollektivt? Hur ser avspärrningarna ut och var hittar jag storbildsskärmarna? Här hittar du praktisk information.

Se eventet i efterhand här

Påve Franciskus, Lutherska världsförbundets ordförande Munib Younan och generalsekreterare Martin Junge med flera talade på Malmö Arena. Sändningen går att se i efterhand här.

J.H Rakotoniaina

Information en English

World history in the making. The Pope is coming to Lund. It’s a brief visit that will have an impact on many levels. Here below you can meet five people who are preparing to meet the Pope.

Välkommet påvebesök med betydelse för kyrkans framtid

Påven kommer till Lund. Det har aldrig tidigare hänt trots stadens stolta anor som Nordens kyrkliga huvudstad, berättar biskopens kaplan Per Arne Joelsson.

Martin Luther som legofigur.

Martin Luther och reformationen – fördjupning

Vem var Martin Luther? Vad var han så arg på? Och vad hände när han spikade upp sina 95 teser? Martin Luther inledde reformationen för 500 år sedan. Den förändrade både kyrkan och samhället på sin tid, och gör det fortfarande. I tio korta filmer och fjorton texter får du veta mer.

Martin Junge och Kurt Koch.

"500 år av kyrklig splittring går mot sitt slut"

Tillsammans i hoppet. Text av kardinal Kurt Koch, ordförande, Påvliga rådet för kristen enhet och Martin Junge, generalsekreterare, Lutherska världsförbundet.