Stiftelsen Baculus Deperditus

Den kräkla som skänktes till biskopen i Lund den 27 maj 1946 stals i Lunds domkyrka den 27 maj 2009. Försäkringsersättningen ligger till grund för stiftelsen Baculus Deperditus, den förlorade kräklan. Stiftelsen som förvaltas av Domkyrkorådet ordnar varje vår en öppen föreläsning om aktuell forskning på temat läkande krafter – medicinska, sociala, andliga – och deras inverkan på mänsklig hälsa, kroppsligt och själsligt.

Den förlorade kräklan

I ett brev daterat den 27 maj 1946, samma dag som man firade Lunds domkyrkas åttahundraårsjubileum (jubileet var framskjutet ett år på grund av världskriget), förordnade Ebba Loo Osterman (1895–1998) att en kräkla skulle överlämnas till biskopen i Lunds stift till minne av hennes framlidne make Hans Osterman (1883–1941) för att i all framtid brukas.

Kräklan var försedd med en stav av elfenben och överdelen av guld var besatt med smaragder och briljanter. Ädelstenarna hade enligt vissa uppgifter burits av den kvinnliga donatorn. Kräklan skapades i ett enda exemplar av ateljé Borgila i Stockholm av den välkände silversmeden, friherre Erik Fleming (1894–1954).

Gåvan överlämnades den 27 maj 1946 till biskopen i Lunds stift. Kräklan stals i domkyrkan den 27 maj 2009. Den har inte återfunnits och försäkringsersättning har utgått. Biskopen i Lund har beslutat att försäkringsersättningen ska bilda en särskild stiftelse med namnet Baculus Deperditus,  den förlorade kräklan.    

Årlig föreläsning om aktuell forskning 

Stiftelsen Baculus Deperditus har till uppgift att varje år anordna en öppen föreläsningsdag i Lunds domkyrka eller på någon annan plats i Lunds stift. Dagen ska hållas någon gång under perioden 27 april – 27 maj eller så nära dessa datum som möjligt.

Medicinska, sociala och andliga läkande krafter lyfts

Föreläsningen ska hållas inom ett område som belyser medicinska, sociala och andliga läkande krafter, deras inverkan på mänsklig hälsa (kroppsligt och själsligt) och hur sådana goda krafter främjas eller motverkas i vår tid.

Stiftelsen bjuder in en forskare med naturvetenskaplig, ofta medicinsk inriktning, och en välmeriterad person inom teologi eller humaniora. Den sistnämnde behöver inte vara forskare utan kan även vara en författare, poet, musiker, skådespelare, konstnär eller präst.

Föreläsning 2024: Vårda och värna i krigets närhet

Hur påverkas vi av kriget i Ukraina? Hur kan vi förstå och tolka det som sker? Tisdagen den 21 maj kl. 18 samtalade Johan von Schreeb och Per Anders Rudling om detta i Lunds domkyrka.

Tre personer i en kyrka

Föreläsning 2023: ”Ljuset kommer att döda oss, rymden är inte tom och den mörka materien är förutsättningen för liv”

Orden är astronomen Bengt Gustafssons, och ett av många hisnande faktum som presenterades för det hundratal besökare som samlats i Lunds domkyrka vid den årliga sammankomsten för stiftelsen Baculus deperditus 16 maj.

Föreläsning 2022: Transplantation – den utbytbara människan

Hur är det att vara avhängig av en annan människas organ för att överleva? Hur är det att leva med en annan människas hjärta, lever eller hornhinna? Att som anhörig fatta beslut om donation i ett kritiskt skede av livet? Stiftelsen Baculus Deperditus bjöd in till en öppen föreläsningskväll i Lunds domkyrka den 24 maj 2022.

Föreläsning 2019: Vad är en människa?

21 maj 2019 hölls en föreläsning i Lunds domkyrka om artificiell intelligens och maskininlärning inom vården, vad robotar lär sig av människor och vad roboten lär oss om människan. Föreläsare var Elin Trägårdh, läkare vid klinisk fysiologi och nuklearmedicin samt Christian Balkenius, professor i kognitionsvetenskap.

Föreläsningar Baculus Deperditus

2024: Vårda och värna i krigets närhet
Johan von Schreeb, professor och kirurg specialiserad inom global katastrofmedicin. Per Anders Rudling, docent och universitetslektor vid historiska institutionen vid Lunds universitet.

2023: Ljuset kommer att döda oss, rymden är inte tom och den mörka materien är förutsättningen för liv
Bengt Gustafsson, professor emeritus i teoretisk astrofysik vid Uppsala universitet. Maria Küchen, författare och kulturskribent.  

2022: Transplantation -den utbytbara människan
Anna Forsberg, legitimerad sjuksköterska och professor i vårdvetenskap med inriktning mot organtransplantation vid Lunds universitet. Lisa Kirsebom, vetenskapsjournalist.

2021: Inställt på grund av pandemin

2020: Inställt på grund av pandemin

2019: Vad är en människa? Om AI och maskininlärning inom vården. Elin Trägårdh, läkare vid klinisk fysiologi och nuklearmedicin. Christian Balkenius, professor i kognitionsvetenskap.

2018: Om konsten att se sig själv. Kognitionsforskare Peter Gärdenfors. Konstnären Charlotte Gyllenhammar.

2017: Tankar om kärlek. Ulf Ellervik, professor i bioorganisk kemi.  Mia-Marie Hammarlin, docent i etnologi.

2016: Om smärta. Stefan Hansson, professor i obstetrik och gynekologi. Jayne Svenungsson, professor i systematisk teologi.

2015: I dödens närhet. Carl Johan Fürst, professor i palliativ medicin. Jarinja Telestam Mark, skådespelerska.  Erik Isaksson, präst.

Stiftelseurkund för Stiftelsen Baculus Deperditus

Stiftelsen har till ändamål att årligen anordna en publik föreläsningsdag.