Stiftelsen Baculus Deperditus

Den kräkla som skänktes till biskopen i Lund den 27 maj 1946 stals i Lunds domkyrka den 27 maj 2009. Försäkringsersättningen ligger till grund för en stiftelse med namnet Baculus Deperditus (Den förlorade kräklan).

I ett brev daterat den 27 maj 1946, samma dag som man firade Lunds domkyrkas åttahundraårsjubileum (jubileet var framskjutet ett år på grund av världskriget), förordnade Ebba Loo Osterman (1895–1998) att en kräkla skulle överlämnas till biskopen i Lunds stift till minne av hennes framlidne make Hans Osterman (1883–1941) för att i all framtid brukas. Kräklan var försedd med en stav av elfenben och överdelen av guld var besatt med smaragder och briljanter. Ädelstenarna hade enligt vissa uppgifter burits av donatrix. Kräklan var skapad i ett enda exemplar av ateljé Borgila, Stockholm av den välkände silversmeden, friherre Erik Fleming (1894–1954).

Kräklan stals 2009

Gåvan överlämnades den 27 maj 1946 till biskopen i Lunds stift. Kräklan stals i domkyrkan den 27 maj 2009. Den har inte återfunnits och försäkringsersättning har utgått. Biskopen i Lund har beslutat att försäkringsersättningen skall bilda en särskild stiftelse med namnet Baculus Deperditus (Den förlorade kräklan).    

Stiftelsen Baculus Deperditus har till ändamål att årligen anordna en publik föreläsningsdag i Lunds domkyrka eller på annan plats i Lunds stift. Dagen ska avhållas någon gång under perioden 27 april – 27 maj eller så nära dessa datum som möjligt. Platsen för dessa ceremonier ska vara Lunds domkyrka eller annan lokal i Lunds stift. Till dagen ska en forskare med naturvetenskaplig, företrädesvis medicinsk inriktning, och en i teologi eller humaniora välmeriterad person kallas. Den sistnämnde kan även vara en person med yrkesmeriter som exempelvis författare, poet, musiker, skådespelare, konstnär eller präst.

Föreläsning om aktuell forskning

Uppgiften är att i föreläsningens form göra aktuell forskning tillgänglig för en bredare allmänhet i en kontext som betonar samverkan mellan fysiska, psykiska, andliga och sociala faktorer. Uppgiften kan även beskrivas som att identifiera och belysa specifika läkande krafter – medicinska, sociala, andliga – och deras inverkan på mänsklig hälsa, kroppsligt och/eller själsligt, och hur sådana goda krafter befrämjas eller motverkas i den tid som är. Föreläsaren ska förstå sig själv som medarbetare i det goda uppdraget att söka bidra till bättre livsvillkor för skapelsen.

Stiftelseurkund för Stiftelsen Baculus Deperditus

Stiftelsen har till ändamål att årligen anordna en publik föreläsning. Till föreläsningen ska en forskare med naturvetenskaplig och en i teologi eller humaniora välmeriterad person bjudas in. Uppgiften är att i föreläsningens form göra aktuell forskning tillgänglig för en bredare allmänhet i en kontext som betonar samverkan mellan fysiska, psykiska, andliga och sociala faktorer.