Avdelning för egendomsförvaltning

Katarina Hallenborg

Katarina Hallenborg

Chef Avdelning – egendomsförvaltning

Martha  Henriksson-Witt

Martha Henriksson-Witt

Biträdande chef, Stiftsjurist, Ledningsärenden

Hans Törnlycke

Hans Törnlycke

Jordbruksförvaltare område: Norra Skåne, norr om vägen Staffanstorp-Sjöbo

Lars-Ewert Jönsson

Lars-Ewert Jönsson

Jordbruksförvaltare område: Södra Skåne, söder om vägen Staffanstorp-Sjöbo

Dag Åkesson

Dag Åkesson

jaktfrågor, skogsförvaltare

Lise-Lott  Johansson

Lise-Lott Johansson

Skoglig planerare

Kajsa Bergqvist

Kajsa Bergqvist

vikarierande förvaltningsassistent

Cecilia Grue

Cecilia Grue

Förvaltningsassistent

Camilla Boman

Camilla Boman

Förvaltningassistent