Avdelning för egendomsförvaltning

Katarina Hallenborg

Katarina Hallenborg

Lunds stift

chef för Avdelningen för egendomsförvaltning

Martha  Henriksson-Witt

Martha Henriksson-Witt

Lunds stift

Biträdande chef, Stiftsjurist, Ledningsärenden

Inga-Louise Runeson

Inga-Louise Runeson

Lunds stift

Ekonom

Hans Törnlycke

Hans Törnlycke

jordbruksförvaltare

Lars-Ewert Jönsson

Lars-Ewert Jönsson

Lunds stift

Jordbruksförvaltare område: Södra Skåne, söder om vägen Staffanstorp-Sjöbo

Dag Åkesson

Dag Åkesson

Lunds stift

jaktfrågor, skogsförvaltare

Lise-Lott  Johansson

Lise-Lott Johansson

Lunds stift

Skoglig planerare

Camilla Boman

Camilla Boman

Lunds stift

Förvaltningassistent

Cecilia Grue

Cecilia Grue

Förvaltningsassistent