Foto: Johannes Frandsen/IKON

Att bli församlingspedagog

En församlingspedagog arbetar främst med de pedagogiska uppgifterna i församlingen. Många har barn och ungdom som sitt huvudsakliga arbetsområde, men det finns också de som arbetar med inriktning mot vuxna.

För att bli församlingspedagog ska du ha en kandidatexamen eller en likvärdig utbildning med inriktning mot pedagogik. På Svenska kyrkans utbildningsinstituts webbplats kan du läsa om vilka utbildningar som är godkända för att söka till utbildningen till församlingspedagog.

Tag kontakt med stiftspedagog Kristina Markström så fort du har tankar på att bli församlingspedagog. Ni bestämmer då tid för ett första möte där ni tillsammans samtalar om din kallelse och konkret planerar för utbildningen.

Parallellt med din akademiska utbildning ska även stiftsförlagda moment genomföras:

Praktik, 8 veckor
Mötesplats mellan stift och student, 8-10 dagar
Därefter går du på Svenska kyrkans utbildningsinstitut.

Folder - Att bli församlingspedagog i Lunds stift

Välkommen till Svenska kyrkans utbildningsinstitut

- här kan du utbilda dig till diakon, församlingspedagog, kyrkomusiker eller präst