Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Lunds stift Besöksadress: Kraftstorg 12 B, 22350 LUND Postadress: Box 32, 22100 LUND Telefon: +46(46)155500 E-post till Lunds stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Vänstift och vänrelationer

En viktig del av det internationella arbetet är samarbeten mellan stift, respektive församlingar i Sverige och deras motsvarigheter utomlands. Lunds stift har flera vänrelationer.

Tyskland – Kirche in Mitteldeutschland

Vid årsskiftet 2008/2009 lades Evangelische Kirche der Kirchenprovinz Sachsen samman med Evangelisch-Lutherische Kirche in Thuringen till Evangelische Kirche in Mitteldeutschland. Evangelische Kirche in Mitteldeutschland har valt sin nya biskop. Hon heter Ilse Junkermann.

År 2013 undertecknade biskoparna Ilse Junkermann och Antje Jackelén ett avtal mellan Lunds stift och EKM för perioden 2014-2017. Den 30 april 2017 undertecknade biskop Johan och biskop Ilse Junkermann ett nytt vänskapsavtal mellan Lunds stift och Evangelische Kirche in Mitteldeutschland. (Läs vänstiftsavtalet här).

- Vårt avtal innebär att vi ber för varandra, besöker varandra och bjuder in varandra till viktiga händelser. Vi har mycket att lära av EKMD, till exempel hur de arbetar trots små resurser och lågt medlemsantal, säger biskop Johan.

Undertecknandet skedde i Slottskyrkan i Wittenberg, där Martin Luther sägs ha spikat upp sina 95 teser.

Lunds stift etablerade 1983 en vänrelation med stiftet i Kirchenprovinz Sachsen. Sedan dess har ett antal vänrelationer utvecklats mellan församlingar inom respektive stift. 2008 firade dessa vänrelationer 25 år. Vänstiftrelationen med Kirchenprovinz Sachsen etablerades under DDR-eran – en tid då den kristna kyrkan i landet verkade under svåra omständigheter. Den kristna kyrkan i DDR har hela tiden spelat en viktig roll som försvarare av mänskliga rättigheter och blev en stark, sammanhållande kraft i motståndet mot DDR-regimen. Vänstiftrelationen med Lunds stift har varit en viktig del av ett internationellt samarbete, till stöd för frihet och rättvisa.

Sedan Tysklands återförening har vänrelationerna utvecklats till ett stöd för utvecklingen av en kyrka i en ny miljö. Konkreta samarbeten och erfarenhetsutbyten avseende bland annat diakoni och dop har etablerats. Vidare ger vänstiftrelationen värdefulla och ömsesidiga perspektiv på kyrklig verksamhet.

Vänstiftrelationer ger värdefulla och ömsesidiga perspektiv på kyrklig verksamhet.

Varje år deltar två pastorsadjunkter från Lunds stift i vänkyrkans ekumenik- och missionsvecka för nyprästvigda.

Sydsudan ­ – Lui-stiftet

1995 etablerades en vänrelation med Lui-stiftet i dåvarande södra Sudan (Sydsudan). Ett flertal vänrelationer mellan församlingar i Sverige och Sudan har utvecklats sedan dess men nu arbetar de svenska vänförsamlingarna med att konkret stödja Lui-stiftet inom olika utvecklingsområden.

Sudan har under decennier plågats av krig med miljontals dödsoffer och en flyktingtragedi som följd. År 2011 bildades den nya republiken Sydsudan men landet hade stora utmaningar då det var sårat och utarmat av tidigare konflikter samt att de tidigare militära gerilla-ledarna nu skulle bli politiker och påbörja den länge efterlängtade utvecklingsprocessen.  Redan efter bara ett par år av fred inleddes interna stridigheter i december 2013. På grund av inbördeskriget har det inte varit möjligt för oss att besöka vänstiftet de senaste åren men i maj 2016 reste representanter ifrån Lunds stift till Kampala, Uganda och träffade stiftsledningen där tillsammans med andra internationella partners. Vi besökte också en flyktingbosättning i Kiryandongo där många flyktingar ifrån Lui. En reserapport ifrån besöket kan du finna här. Efter denna rapport har vi gett stöd till flyktingarnas förskola och andra utbildande och läsbefrämjande insatser genom organisationen IBBY- Uganda.

Vänrelationen med Lunds stift har resulterat i flera konkreta projekt i syfte att underlätta tillvaron för invånarna i Sydsudan. En kollektfolder har utarbetats som vägledning för de svenska församlingarna som vill stödja Lui. Sjukhuset i Lui kan med hjälp av den internationella organisationen CUAMM trots inbördeskriget ändå fungera och erbjuda sjuk- och hälsovård till hela regionen. Här stödjer Lunds stift nu ett nutritionsprojekt för undernärda barn 0-5 år och gravida och ammande mödrar. Den senaste rapporten ifrån projektet kan du finna här.

Samarbetet med Lui-stiftet är en angelägen och lärorik del av Lunds stifts internationella arbete.

Lunds stift och Lui stift förnyade 2012 sin vänstiftsrelation för ytterligare en fyraårsperiod. (Läs vänstiftsavtalet här)

Vi har tagit fram ett utbildningsmaterial om att vara barn i Lui. Berättelser och fakta blandas med filmklipp och tips i det nätbaserade pedagogiska materialet som visar oss den sydsudanska vardagen. Materialet är fritt att använda. 

Kristna palestinier

Efter ett antal resor till Mellanöstern beslöt Lunds stiftsstyrelse 1998 att stiftet skulle inleda en vänrelation med kristna palestinier. Man har velat få till stånd ett brett, ekumeniskt samarbete med kristna från olika samfund och med fredsrörelser och organisationer för mänskliga rättigheter. Syftet är att arbeta för fred, rättvisa och försoning i Bibelns land.

Våra mål

  • att verka för vänskap och utbyte mellan svenska och palestinska kristna  
  • att fördjupa kunskapen om mänskliga rättigheter och folkrätt
  • att verka för fred, rättvisa och respekt mellan palestinier och israeler, mellan judar, kristna och muslimer

Lunds stift sänder varje sommar två unga vuxna till den ekumeniska rörelsen Sabeels ungdomskonferens.

Lunds stift samverkar med det Ekumeniska följeslagarprogrammet som drivs av Kyrkornas Världsråd och som i Sverige handläggs av Sveriges Kristna råd. Lunds stift uppmanar församlingarna att ta ta vara på den goda resurs som följeslagarna utgör och ta del av resebrev eller att inbjuda dem att föreläsa.

Marie Körner

Marie Körner

Lunds stift

Stiftsadjunkt för internationella frågor, vänstift, ekumenik och religionsdialog

Direkt: 046-15 55 42

SMS: 0706-39 89 55