Foto: Camilla Lindskog

Vänstift och vänrelationer

En viktig del av det internationella arbetet är samarbeten mellan stift, församlingar i Sverige och deras motsvarigheter utomlands. Lunds stift har flera vänrelationer i Tyskland, Sydsudan, Tanzania och Israel/Palestina. Här nedan kan du läsa om respektive vänrelation.

Logotyp för Evangelische Kirche in Mitteldeutschland.

Vänrelation med Tyskland

Lunds stift har en mångårig vänskapsrelation med det som numera kallas Evangelische Kirche in Mitteldeutschland. Avtalet innebär att stiften utbyter erfarenheter, ber för varandra, besöker och bjuder in varandra vid viktiga händelser.

Vänrelation med Lui-stiftet i Sydsudan

Ända sedan 1995 har Lunds stift haft en vänrelation med Lui-stiftet i Sydsudan. Ett flertal vänrelationer mellan församlingar i Sverige och Sudan har utvecklats sedan dess. Idag arbetar de svenska vänförsamlingarna med att konkret stödja Lui-stiftet inom olika utvecklingsområden.

Vänrelation med Tanzania

I februari 2019 fick Lunds stift ett nytt vänstift, North Eastern Diocese (NED) i Evangelical Church in Tanzania.

Vänrelation med Israel och Palestina

Sedan 1998 har Lunds stift en vänrelation med kristna palestinier. Samarbetet stärker vänskap och utbyte mellan svenska och palestinska kristna och verkar för att fördjupa kunskapen om mänskliga rättigheter och folkrätt.