psalmböcker
Foto: Jim Elfström/IKON

Församlingsinstruktioner

För varje församling ska det enligt Kyrkoordningen finnas en församlingsinstruktion, som ska utarbetas av kyrkoherden och kyrkorådet i församlingen i samråd med domkapitlet.

Instruktionen skall vara ett instrument för att tydliggöra vad församlingen är och gör. På denna sida publiceras utfärdade församlingsinstruktioner.

Listan fylls på efter hand.

Har du frågor eller synpunkter på listan nedan, kontakta Linda Gustafsson, 046-15 55 20.