psalmböcker
Foto: Jim Elfström/IKON

Församlingsinstruktioner

För varje församling ska det enligt Kyrkoordningen finnas en församlingsinstruktion. Instruktionen som berättar vad församlingen är och gör utarbetas av kyrkoherden och kyrkorådet i församlingen i samråd med domkapitlet.