Foto: Camilla Lindskog

Biskopsvisitationer

I Kyrkoordningens åttonde kapitel står att läsa att en biskop ska visitera församlingarna i sitt stift. Här finns material från biskop Johans visitationer.