Ruotsinsuomalainen seurakuntatyö/Sverigefinskt arbete

Sverigefinskt församlingsarbete är Svenska kyrkans egen verksamhet, som bedrivs huvudsakligen på finska men delvis även tvåspråkigt. Detta för att främja kristen tro och församlingsliv hos människor med finsk bakgrund eller anknytning.

Du är välkommen att kontakta din församling i alla frågor som rör det sverigefinska församlingsarbetet.

Ruotsinsuomalainen seurakuntatyö on Ruotsin kirkon omaa työtä, jota tehdään pääasiassa suomenkielellä mutta myös kaksikielisesti ruotsinsuomalaisen seurakuntaelämän hyväksi ja kristillisen uskon edistämiseksi suomenkielisen väestön parissa.
Voit ottaa yhteyttä seurakuntaasi kaikissa kysymyksissä, jotka koskettavat ruotsinsuomalaista seurakuntatoimintaa.

Joulukirkko, Matterödin Kirkossa, 25/12 klo. 07.00

Seppo Leppänen, pappi
Holger Petersen, viulu
Glenn Bengtsson, piano ja laulu

Suomen itsenäisyyspäivän iltahartaus 2021

Matterödin kirkossa 6/12 klo 18.00,

Seppo Leppänen, pappi
Glenn Bengtsson, laulu
Holger Petersen, viulu ja alttoviulu

 

Svenska kyrkans finska telefonjour, Palveleva puhelin, är öppen varje kväll kl 21–24 för alla som vill samtala om sin livssituation på finska. Verksamheten bygger på anonymitet från bägge håll. Samtalen sker under tystnadsplikt och är kostnadsfria. De frivilliga medarbetarna i jouren erbjuder samtalshjälp, men ingen terapi, expertråd eller färdiga lösningar. Trosfrågor diskuteras endast om den som ringer själv önskar det. Samtliga medarbetare har fått grundutbildning i samtalshjälp och får kontinuerlig handledning och fortbildning.

Svenska kyrkans finska telefonjour har funnits sedan 1989. Samtalen är kostnadsfria. Verksamheten omfattar hela landet och bygger på insatser från ideella jourmedarbetare. Telefonjouren är medlem i Telefonsjälavården i Sverige (TES) som är ansluten till International Federation of Telephone Emergency Services (IFOTES).

Visio suomeksi/Vision på finska

Lundin hiippakunnan visio ”Armoon pohjaten, maailmassa aikaansaaden”, on nyt saatavilla myös suomeksi. Jos haluat tilata suomenkielisen version seurakuntaasi, ota yhteyttä Lunds stiftskansli. Painotuote on ilmainen.

Nu finns Lunds stifts vision, Bottna i nåden, skapa i världen, även på finska. Vill du beställa den finskspråkiga versionen kontakta Lunds stiftskansli. Det är kostnadsfritt.

Här hittar du Lunds stifts vision på svenska.

Här hittar du Lunds stifts vision på finska.

Mer om Svenskfinsk församlingsverksamhet

Sverigefinsk församlingsverksamhet

Här finns länkar till församlingar och stift som har information om sverigefinsk verksamhet.