Svenska och finska flaggan bredvid varandra.
Foto: shutterstock.com

Sverigefinskt församlingsarbete

Sverigefinskt församlingsarbete, Ruotsinsuomalainen seurakuntatyö är Svenska kyrkans egen verksamhet. Den bedrivs huvudsakligen på finska men delvis även tvåspråkigt. Arbetet syftar till att främja kristen tro och församlingsliv hos människor med finsk bakgrund eller anknytning. I Malmö är verksamheten centrerad till Kirsebergskyrkan.

Kirsebergskyrkan centrum för sverigefinskt församlingsarbete

Kirsebergskyrkan är centrum för Svenska kyrkan Malmös sverigefinska arbete. Här firas regelbundet gudstjänst på finska och kyrkan har både finskt musiklekis och en vuxenkör som sjunger på finska.

Kontaktperson för det sverigefinska församlingsarbetet är Marianne Sihvonen.

 

Musiklekis på finska och finskspråkig vuxenkör

RELATERAD INFORMATION

Himmeli

Himmeli är Svenska kyrkans sverigefinska magasin. Välkommen att öppna ett fönster till det sverigefinska församlingslivet och bekanta dig med sverigefinnar i olika åldrar och livssituationer.